Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Други звена Звено Учебни компютърни зали    English
Факултет по математика и информатика - Звено Учебни компютърни зали

ЗВЕНО „УЧЕБНИ КОМПЮТЪРНИ ЗАЛИ“

Състав

Кабинет
Служ. тел.
Дом. тел.
E-mail адрес
магистър Тодор Чаушев
ръководител
530
261-778
chaushevuni-plovdiv.bg

магистър Ангел Урилски
администратор на компютърни мрежи

530
261-778
yriuni-plovdiv.bg
магистър Димитър Стамов
администратор на компютърни мрежи
 530  261-778

dstamovuni-plovdiv.bg

Никола Михалев
администратор на компютърни мрежи 
530 261-778

nikolamihalevfmi-plovdiv.org

Милен Славов
организатор на компютърни зали

539 261-767 slavovfmi-plovdiv.org
Кристиян Колев
администратор на компютърни мрежи
 530  261-778

kristiyan.kolevfmi-plovdiv.org

Ерай Исмаил
администратор на компютърни мрежи

 530  261-778
erayfmi-plovdiv.org
Николай Симеонов
администратор на компютърни мрежи
530
 261-778 nikolay.simeonovfmi-plovdiv.org

За публикуване на материали в уеб-сайта използвайте този адрес: fmiwebmasteruni-plovdiv.bg 

За технически запитвания и проблеми supportfmi-plovdiv.org

genkovuni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ