Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Изпитни комисии и дати Комисия за държавен изпит по Бизнес информатика с английски език и обучение по информатика и инфор­ма­ционни технологии за ОКС магистър    English
Факултет по математика и информатика - Комисия за държавен изпит по Бизнес информатика с английски език и обучение по информатика и инфор­ма­ционни технологии за ОКС магистър

Провежда:

  • Писмен държавен изпит и защити на дипломни работи за специалности „Бизнес информатика с английски език“ (магистри), „Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (магистри), „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (магистри) и „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (магистри), „Педагогика на обучението по информатика и ИТ“ (магистри), Педагогика на обучението по математика“ (магистри).

Състав на комисията:
Председател: доц. д-р Тодорка Терзиева, Зам.-председател: доц. д-р Анна Малинова   
Членове:

  проф. д-р Коста Гъров
  доц. д-р Иван Шотлеков
  доц. д-р Стефка Анева

 доц. д-р Генчо Стоицов
 доц. д-р Тодорка Глушкова
 гл. ас. д-р Иван Димитров

гл. ас. д-р Стоян ЧерешаровДати и зали:
 
18.07.2020 г., събота (Изпит – 424 ауд. от 800 ч., Защити – 534, 535, 536 к. з. от 900 ч.) 
10.10.2020 г., събота (Изпит – 424 ауд. от 800 ч., Защити – 534, 535, 536 к. з. от 900 ч.)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ