Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Приложна математика (бакалавър)    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика (бакалавър)

Специалността е университетска с редовна форма на обучение (4 години) за образователно-квалификационната степен бакалавър (с професионална квалификация математик).

В учебния план са застъпени основите на изучаването на математически дисциплини и на информатиката, като е даден превес на математическото моделиране и информационните технологии. Близо една трета от дисциплините в учебния план са избираеми, което дава възможност студентите да се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област на приложната математика, както и да прослушат специализирани курсове в областта на математиката, информатиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други области.


Завършилите специалността са подготвени да прилагат математическия апарат, съчетан с новите информационни технологии, в различни области на човешката дейност - в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научно-изследователски групи, а след завършване и на магистърска степен - като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

По време на следването си студентите имат възможност да запишат и втора специалност в същия или друг факултет на Университета, в зависимост от личните си интереси.

След завършване на тази специалност, студентите могат да продължат обучението си за образователно-квалификационната степен магистър по обявени магистърски програми в същия факултет, както и в някои от другите факултети на Университета или друго висше училище.

За студентите от Факултета е осигурен свободен достъп до Интернет и ползване на факултетния сървър (http://www.fmi.pu.acad.bg) за създаване на личен e-mail адрес и публикуване на собствена web-страница.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ