Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Обработка на анкети    English
Факултет по математика и информатика - Обработка на анкети

 Лектори доц. д-р Веска Нончева
Анотация
Анкетирането се явява един от основните инструменти на системите за управление на качеството. Целта на анкетирането е събиране на обратна информация от потребителите на услугата (клиенти, пациенти, студенти, работодатели и др.). Затова обработването и представянето на крайните резултати от анкетните проучвания е много отговорен процес. В избираемата дисциплина “Обработка на анкети” се използва статистическия софтуер R. Основният акцент пада върху методите за анализ на данни, представени в честотни таблици, а получените резултати се представят графично, което улеснява разбирането на данните и интерпретирането на резултатите. Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за обработка на анкети. Студентите ще получат задания за курсов проект, който трябва успешно да защитят през последния учебен ден от курса. Този проект е съществена част от крайната оценка. Успешно завършилите курса ще могат да анализират данни от социологически проучвания с R. Курсът се провежда в компютърна зала.
Съдържание
 1. Среда за анализ на данни R. Синтаксис на езика.
 2. Скали за измерване на данните. Количествени данни. Точкови и интервални оценки.
 3. Проверка на статистически хипотези.
 4. Честотни таблици. Обработка на категорийни данни, представени в честотни таблици.
 5. Кореспондентен анализ. Профили. Центроиди и маси. Разстояние между профилите.
 6. Визуализиране на данни от анкетни проучвания
 7. Намаляване на размерността. Инертност.
 8. Симетричност на анализа по редове и по стълбове
 9. Двумерни графики. Приноси за инертността. Относителен принос за инертността.
 10.  Работа с повече от две категорийни променливи.
 11.  Графично визуализиране на данните от анкета на ФМИ.
 12.  Защита на проект.

Литература:

 1. Michael Greenacre, Correspondence Analysis in Practice, 2007
 2. http://cran.r-project.org/manuals.html The R Manuals, edited by the R Development Core Team, Current Version: 2.14.1 (December Snowflakes, 2011-12-22)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ