Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Кандидатстване Признати отлични оценки за прием във ФМИ от състезания VI Национално състезание по информационни технологии, Монтана - 26.02.2011 г.    English
Факултет по математика и информатика - VI Национално състезание по информационни технологии, Монтана - 26.02.2011 г.
П Р О Т О К О Л
 за признаване оценки за прием в специалностите на ФМИ при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"
от VI Национално състезание по информационни технологии “XXI век – иновационни технологии в българското образование” 
град Монтана, 26-27.02.2011 г. 
 
Име, презиме, фамилия град училище Оценка за ФМИ на ПУ

I награда
1 Ивайло Николаев Христов Хасково ПМГ Отличен (6,00)
2 Христо Атанасов Владев Хасково ПМГ Отличен (6,00)
3 Борислав Пламенов Петров Кюстендил ПМГ Отличен (6,00)
4 Денис Георгиев Георгиев Кюстендил ПМГ Отличен (6,00)
5 Мирослав Вълчев Гаригов Пловдив ПГЕЕ Отличен (6,00)
6 Лиляна Гоцева Петкова Благоевград ЕГ Отличен (6,00)

II награда
7 Йордан Райчев Манев Русе СОУ "Йордан Йовков" Отличен (5,80)
8 Здравко Найденов Здравчев Хасково ПМГ Отличен (5,80)
9 Моника Николаева Тошева Шумен СОУ "Сава Доброподни" Отличен (5,80)
10 Павел Неделчев Неделчев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" Отличен (5,80)
11 Радослав Георгиев Делчев Хасково ПМГ Отличен (5,80)
12 Златина Богомилова Симова Благоевград Пето СОУ  Отличен (5,80)
13 Иванина Валентинова Върбанова Шумен ПМГ "Нанчо Попович" Отличен (5,80)
14 Елица Данаилова Иванова Луковит СОУ "Алеко Константинов" Отличен (5,80)
15 Владимир Бончев Алексиев София ТУЕС Отличен (5,80)
16 Христо Георгиев Христов София ТУЕС Отличен (5,80)

III награда
17 Мирослав Стоянов Савов Брезово СОУ"Христо Смирненски" Отличен (5,60)
18 Стойо Добринов Кохчиев Брезово СОУ "Христо Смирненски" Отличен (5,60)
19 Филип Грозев Райковски Брезово СОУ "Христо Смирненски" Отличен (5,60)
20 Елена Минчева Минчева Брезово СОУ "Христо Смирненски" Отличен (5,60)
21 Маргарита Вескова Пищийска Брезово СОУ "Христо Смирненски" Отличен (5,60)
22 Антонио Руменов Димитров Кюстендил Гимназия "Неофит Рилски" Отличен (5,60)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ