Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало    English
Факултет по математика и информатика - Начало

 Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е първият самостоятелен факултет в над половинвековната история на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  Днес той е  утвърден и авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. В него работят около 80 висококвалифицирани преподаватели, половината от които са хабилитирани (12 професори и 29 доценти) и повече от половината – с научни степени (4 доктори на науките и 70 доктори). Голяма част от тях са специализирали в реномирани чуждестранни научни институти и университети, били са гост-преподаватели в университети на САЩ, Япония, Африка и Европа. Много са участията им в авторитетни международни научни форуми и в научни и образователни проекти съвместно с университети от ЕС, САЩ  и др.  ФМИ осъществява обмен на студенти и преподаватели по различни академични програми с университети в Австрия, Англия, Германия, Ирландия, Испания, Македония, Португалия, Румъния, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия. (Пълният текст).

Извънредни занятия 2019/2020 Извънредни изпити 2019/2020

Катедрени съвети 2019/2020


Заповед на Ректора на ПУ Р33-4051 от 18.08.2020 г. за провеждане на учебните занятия през Зимния (първия) семестър на 2020/21 уч. г.

Ликвидационната изпитна сесия за 2019/20 уч. г. и учебните занятия за задочно обучение през Есенния триместър на 2020/21 уч. г. ще се провеждат присъствено при спазване на въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

Информация за провеждането на учебните занятия по избираеми дисциплини за задочно обучение (на 26.09 и 27.09.2020 г.).

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ