Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми ASP.NET програмиране със C#    English
Факултет по математика и информатика - ASP.NET програмиране със C#

 Лектор  доц. Росица Донева, Александру Григореску (Кристианщад университет, Швеция)
Анотация
    Целите на курса са студентите да разберат Microsoft.NET Framework и ASP.NET; да разберат как ASP.NET уеб формите работят; да могат да създават компоненти и услуги със C#; да разберат принципите на използване на инструменти като вградени обекти от данни в динамични уеб сайтове, ADO.NET и XML техники; да разберат принципите на архитектурата ориентирана към услуги и да могат да създават динамичен уеб сайт, чрез използване на различни методи. Курсът е дистанционен и се провежда на английски език, ето защо е необходимо студентите да разполагат с компютър, Интернет достъп и да владеят английски език
Съдържание
 1. Основи на уеб формите
 2. Страници
 3. HTML и контрол от страна на сървъра
 4. Валидиране на данни
 5. Събития в уеб форми
 6. Уеб приложения
 7. Програмиране на БД чрез ASP.NET
 8. Въведение в ADO.NET
 9. Свързване на данни
 10. XML
 11. По-сложни характеристики на ASP.NET
 12. Конфигуриране на приложения
 13. Сигурност в ASP.NET
 14. Уеб услуги
 15. Изграждане и тестване на уеб услуги
 16. Проект
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ