Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИИТУ ОИИТУ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - ОИИТУ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) – есенен триместър

Последна промяна: 10.10.2016

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2016/2017 ГОДИНА

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ

магистър (2 г., втора година от обучението)  

магистър (1 г., първа година от обучението)

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина Вид Зала
15.10. (събота), 9:00-15:00   Училищен курс по ИТ
гл. ас. Елена Тодорова
Лабораторни занятия 533 к.з.
16.10. (неделя), 9:00-16:00   Училищен курс по ИТ
Проф. К. Гъров
Лекции 533 к.з.
22.10. (събота), 9:00-17:00 Училищен курс по ИТ
гл. ас. Елена Тодорова
Лабораторни занятия 533 к.з.
23.10.(неделя), 9:00-17:00 Алгоритми и структури от данни
доц. Христо Крушков
Лекции 533 к.з.
29.10.(събота), 9:00-15:00   Алгоритми и структури от данни
доц. Христо Крушков
Лекции 533 к.з.
30.10.(неделя), 9:00-17:00 Алгоритми и структури от данни
гл. ас. Кирил Иванов
Лабораторни занятия 533 к.з.
12.11.(събота), 9:00-17:00 Алгоритми и структури от данни
гл. ас. Кирил Иванов
Лабораторни занятия 533 к.з.
13.11.(неделя), 9:00-17:00 Алгоритми и структури от данни
гл. ас. Кирил Иванов
Лабораторни занятия 533 к.з.
19.11.(събота), 9:00-17:00 Операционни системи
доц. А. Голев
Лекции  533 к.з.
20.11.(неделя), 9:00-10:30   Училищен курс по ИТ
проф. Коста Гъров, гл.ас. Е. Тодорова
ИЗПИТ 533 к.з.
20.11.(неделя),11:00-17:00 Операционни системи
доц. А. Голев
Лекции  533 к.з.
26.11. (събота),10:30-16:00 Операционни системи
доц. А. Голев
Лабораторни занятия 533 к.з.
27.11.(неделя),9:00-10:30 Алгоритми и структури от данни
доц. Христо Крушков                              
ИЗПИТ 533 к.з.
27.11.(неделя), 10:30-18:00 Операционни системи
доц. А. Голев    
Лабораторни занятия 533 к.з.
3.12.(събота),9:00-11:30 Операционни системи
доц. А. Голев
ИЗПИТ  533 к.з.
08. 01. 2017 г. (неделя),10:30- 18:00 Избираема дисциплина ”Методика на извънкласната работа по информатика и ИТ”
Проф. К. Гъров
Семинар 533 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ