Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СТ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) – есенен триместър

Последна актуализация: 07.10.2016 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Специалност СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
(1 г.) Курс I   Уч. 2016/17 г.  есенен(А) триместър
(2 г.)
Курс II   Уч. 2016/17 г.  есенен(А) триместър
Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
15.10. (събота),
9:00-17:00
Практикум
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
16.10. (неделя),
9:00-17:00
Практикум
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
22.10. (събота),
9:00-17:00
Практикум
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
23.10. (неделя),
9:00-12:45
Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р А. Илиев
лекции 422 ауд.
23.10.(неделя),
13:30-17:00
Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
29.10.(събота),
9:00-12:45
Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р А. Илиев
лекции 422 ауд.
29.10.(събота),
13:30-17:00
Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
30.10. (неделя),
9:00-12:45
Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р А. Илиев
лекции 422 ауд.
30.10.(неделя),
13:30-17:00
Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
05.10.(събота),
9:00-12:45
Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р А. Илиев
лекции 422 ауд.
05.10.(събота),
13:30-17:00
Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
12.11. (събота),
9:00-12:45
Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев
лекции 422 ауд.
12.11.(събота),
13:30-17:00
Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
13.11.(неделя),
9:00-12:45
Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев
лекции 422 ауд.
13.11.(неделя),
13:30-17:00
Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
19.11. (събота),
9:00-12:45
Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев
лекции 422 ауд.
19.11.(събота),
13:30-17:00
Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
20.11. (неделя),
9:00-12:45
Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев
лекции 422 ауд.
20.11.(неделя),
13:30-17:00
Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
26.11.(събота),
9:00-12:45
Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов
лекции 422 ауд.
26.11.(събота),
13:30-17:00
Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
27.11.(неделя),
9:00-12:45
Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов
лекции 422 ауд.
27.12.(неделя),
13:30-17:00
Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
03.12.(събота),
9:00-12:45
Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов
лекции 422 ауд.
03.12.(събота),
13:30-17:00
Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
04.12.(събота),
9:00-12:45
Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов
лекции 422 ауд.
04.12.(събота),
13:30-17:00
Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з.
547 к.з.
10.12. (събота),
9:00-13:00
Всички дисциплини изпити 533 к.з., 534 к.з.
11.12. (неделя),
9:00-13:00
Всички дисциплини изпити 533 к.з., 534 к.з.
17.12.(събота),
9:00-13:00
Всички дисциплини поправителни изпити 532 к.з., 432 к.з.
18.12.(неделя),
9:00-13:00
Всички дисциплини ликвидационни
изпити
532 к.з., 432 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ