Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Компютърно моделиране на финансови активи    English
Факултет по математика и информатика - Компютърно моделиране на финансови активи

Компютърно моделиране на финансови активи

 Лектор  доц. д-р Николай Кочев и инф. Мариян Милев
 Анотация 
Целта на настоящия курс е да се запознаят студентите с основните информационни модели за оценяване, симулиране и анализиране на финансови активи.
Съдържание  
1)  Основни модели за оценяване на финансови активи: модел на Black-Scholes и модел на Heston.
2)  Основни техники за симулиране и анализиране на финансови активи.
3)  Алгоритми на Cox-Ross-Rubеnstain: биномни и триномни дървета.
4)  Рекусивни и итеративни методи за симулация.
5)  Схеми на крайни разлики, метод на квадратурите.
6)  Компютърно имплементиране на изучените методи.
7)  Анализ и сравнение на финансови техники по време и точност.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ