Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Практическо програмиране с Java    English
Факултет по математика и информатика - Практическо програмиране с Java
 Лектор  проф. д-р Станимир Стоянов, гл.ас. Георги Чолаков, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов
 Анотация 
Лекционният курс е продъжение на дисциплина “Програмиране на Java”, като целта му е да се повишат знанията и предимно практическите умения за разработване на Интернет-базирани информационни системи с клиент-сървър архитектури. Курсът включва три основни раздела. В първия раздел се разглеждат програмни техники за разработване на графични потребителски интерфейс. Освен това се разглеждат възможностите за връзката и обмена на информация между клиентския слой и сървърната част на многослойните софтуерни системи. Във втория раздел се разглеждат техники за връзка между програмирани на Java приложения и прилежащи релационни бази данни. Третият раздел разглежда основни проблеми на реализиране на комуникациите в Интернет-базирани приложения, програмирани на Java.
Съдържание
  1.  Разработване на Интернет-базирани информационни системи с клиент-сървър архитектури.
  2. Програмни техники за разработване на графични потребителски интерфейс.
  3. Връзка и обмен на информация между клиентския слой и сървърната част на многослойните софтуерни системи.
  4. Връзка между програмирани на Java приложения и прилежащи релационни бази данни.
  5. Основни проблеми на реализиране на комуникациите в Интернет-базирани приложения, програмирани на Java.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ