Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Инвестиции във финансови активи    English
Факултет по математика и информатика - Инвестиции във финансови активи
 Лектор  доц. д-р Андрей Захариев
 Анотация 
В предлаганата избираема дисциплина се излагат основните инвестиционни стратегии от пасивен и активен тип, както и различни начини за формиране на инвестиционни стратегии. Разглеждат се основните срочни сделки и се излагат основните инвестиционни стратегии с опционни и фючърсни сделки.
Съдържание  

  1. По-важни световни фондови борси в света.
  2. Инвестиционни стратегии – пасивни и активни. Управление на портфейла.
  3. Срочни сделки с ценни книжа. Основни видове срочни сделки.
  4. Операционни сделки. Провеждане на стратегии с опционни сделки.
  5. Алгоритми и игри.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ