Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Допълнителни глави от математичния анализ.    English
Факултет по математика и информатика - Допълнителни глави от математичния анализ.

 Лектор

доц.д-р Милка Найденова

Анотация 
 Разширява се и се допълва изученото по математически анализ с изучаване на криволинейни и повърхнинни интеграли и тяхната връзка с двойни и тройни интеграли. Разглеждат се физични приложения. Решават се задачи по темата. Кърсът е предназначен за всички специалности във ФМИ и за специалност “Физика и математика” при ФФ.
Съдържание  
1. Криволинейни интеграли и приложения.
2. Пресмятане на повърхнинни интеграли.
3. Връзка между повърхнинни, двойни и тройни интеграли – основни формули на анализа.
4.Векторни полета. Поток на векторно поле през повърхнина. Формулана Гаус-Остроградски.
5. Цирколация на векторно поле. Формула на Стокс.
6. Приложение за пресмятане на поток на векторно поле през повърхнина.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ