Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Проектиране на софтуер с примери на Java (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Проектиране на софтуер с примери на Java (Практикум)

 

 Лектор  Кирил Стефанов (софтуерен инженер в OBS – София)
Анотация 
  Този курс е предназначен за студенти с интерес към софтуерните технологии. Курсът е акцентиран върху проектиране на приложения и покрива широк кръг от умения, необходими при разработката на софтуер. По време на курса студентите ще научат как да анализират проблемите, които възникват в разработката на даден софтуерен модул, намиране на решения и оценки на алтернативите. Студентите ще се запознаят с мощни механизми за абстракция, шаблони за дизайн, които са се утвърдили в практиката, както и начини за ограничаване на времето прекарано в отстраняване на грешки. Изискванията са: владеене на английски език на работно ниво (повечето материали ще бъдат на английски език) и основни познания на езика Java.
Съдържание  
 1. Въведение в софтуерното инженерство.
 2. Концепции и принципи на обектно-ориентираното програмиране.
 3. Създаване и спазване на модулните спецификации.
 4. Подтиповете и правила за наследяване. Принцип на заместване.
 5. Ролята на тестовете.
 6. Процедурна спецификация.
 7. Абстрактни типов данни.
 8. Абстракцията в детайли. Абстрактни функции.
 9. Еквивалентност на обекти и копиране.
 10. Обработка на грешки.
 11. Тестване и отстраняване на грешки.
 12. Проектиране на приложенията.
 13. Зависимост и свързаност между компонентите на приложението.
 14. Шаблони за дизайн.
 15. Създаване на ефективен потребителски интерфейс.
 16. Управление на софтуерен проект.
 17. Изводи.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ