Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в технологията EJB 3.0 (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в технологията EJB 3.0 (Практикум)

 Лектор  Борис Николаев Вълков – Софтуерен инженер в OBS BG (София)
Анотация 
  Целта на курса е запознаване на аудиторията с архитектурата Enterprise Java Beans 3.0 (EJB 3.0), която е една от основните концепции, заложени в платформата Java EЕ. По време на курса ще бъдат разработени множество приложения, ползата от които е получаването на реален практически опит в изграждането на бизнес компоненти. Ще се разгледат също инструменти и технологии, съпътстващи процеса на разработка. Курсът е предназначен за всички желаещи да придобият познания по една от най-разпространените технологии за компонентно-ориентирано server-side програмиране.
Съдържание  
1. Въведение. Същност и полза от разпределените системи. Технологията Enterprise Java Beans. Кратък преглед на EJB 2.1. Запознаване със средата за разработка Eclipse 3.3 (Europa). Запознаване със Sun Application Server 9.1. JNDI архитектурата, примерно приложение. Deploy на EJB.
2 . Stateless Session Beans. Нововъведенията в EJB 3.0. Писане, пакетиране, deploy и тестване на Stateless Session Bean. Упражнения.
3. Stateful Session Beans. Различни състояния и интерцептори. Писане, пакетиране, deploy и тестване на Stateful Session Beans. Упражнения.
4. JPA (Java Persistence API). Същност на техниката ORM (Object-relational mapping). Какво е Entity. Entity срещу Entity Beans.Конфигуриране на JavaDB (Apache Derby). Конфигуриране на Eclipse + JavaDB. Упражнения, писане на самостоятелни JPA приложения.
5. JPA (Java Persistence API) продължение. Разглеждане на Life-Cycle Callbacks. Видове асоциации (OneToOne, ManyToOne, ManyToMany ...). JPA-QL (Java Persistence API - Query Language). Упражнения. Комбиниране на EJB + JPA + Transactions. Упражнения, използване на всичко научено.
6. Разглеждане на JMS (Java Message Service) и MDB (Message Driven Beans). Messaging Domains: Publish/Subscribe, Point-to-point. Topic, Queue. Упражнения.
7. Security. Термините: Authentication, Authorization, Data integrity, Confidentiality, … Какво е JAAS (Java Authentication and Authorization Service). Какво е ACC (Application Client Container). Видове автентификация. Създаване на нови потребители в Application Server-а. Конфигуриране на security правила в EJB-то. Автентификация и ауторизация на standalone EJB клиент. Упражнения.
8. Допълнителни теми. EJB Design Patterns. Добри практики. Performance оптимизации. Clustering. Load-balancing.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ