Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Английски език като средство за общуване между различните култури    English
Факултет по математика и информатика - Английски език като средство за общуване между различните култури

 Лектор гл. ас. Ваня Иванова
Анотация
     С приемането на България в Европейския съюз успешното общуване между отделните европейски народи придобива все по-голямо значение. Целта на курса е да се подпомогне този процес, като се разгледат някои аспекти от различията между културите. Съществена част от заниманията ще представлява провеждането на реални интервюта с носители на езика (туристи в страната, чуждестранни студенти и др.), както и воденето на статистика за получените резултати. Курсът е предназначен за студенти от ФМИ с езиково ниво, не по-ниско средно напреднали.
Съдържание

1. Използване на втори език.
2. Образованието в училище.
3. Отношение към околната среда.
4. Политическа коректност.
5. Учтивост и грубост.
6. Норми на поведение при пътуване с градски транспорт.
7. Лично разстояние.
8. Външен вид.
9. Смесени бракове.
10. Сортиране на информация.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ