Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Практикум по Динамични структури данни    English
Факултет по математика и информатика - Практикум по Динамични структури данни

 Лектор  Николай Дачев
Анотация
     Динамичните структури данни се използват масово в съвременното програмиране. Чрез тях се осигурява, съобразено с необходимостта, съхранение и оптимизациа на достъпа до работните данни. Този курс цели да представи на студенти без практически опит начините за реализаця на популярни динамични структури и да осигури връзка между изучаваните в други дисциплини парадигми и реални проблеми в програмирането. На желаещите да се развиват в областта на разработка на софтуер курсът ще помогне да разберат необходимостта, приложението, предимствата и недостатъците на структури като: свързан списък, стек, опашка, динамичен масив, асоциативен масив, хеш-таблица, както и някои реализаци на дървета и графи.
Съдържание

1. Необходимост и приложение на динамичните структури данни.

2. Начини за представяне в паметта на динамичните структури данни.

3. Построяване и сериализация (линейно представяне) на динамичните структури данни.

4. Базови динамични структури - стек, опашка, едно- и дву-свързан списък.

5. Дървета, двоични дървета и някои представяния на графи.

6. Динамични масиви и асоциирани масиви - реализация.

7. Подредени динамични структури данни - оптимизация на достъпа.

8. Реализация на динамични структури данни в C, C++, Java, Pascal, Object Pascal.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ