Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Проектиране и изграждане на Web базирана информационна система    English
Факултет по математика и информатика - Проектиране и изграждане на Web базирана информационна система
 Лектор  Георги Стоев
Анотация
    Настоящият курс е предназначен за запознаване на студентите от ФМИ с изискванията и стъпките при разработка на Уеб базирана информационна система. В курса се разглеждат паралелно основните стъпки и изисквания при разработване на приложения посредством PHP или ASP .NET. Акцентът на курса е върху съпоставяне на изискванията за разработка и необходимите ресурси при разработване на приложения посредством използването на решения с отворен код и комерсиални решения за разработване. По време на курса студентите ще разработят малка фирмена информационна система на предпочитания от тях разглеждан език за реализиране на приложението. Ще бъде тествана система за поточно видео и публикуване на сървър за електронно обучение. За всички желаещи да наблюдават лекциите ще бъде осигурена възможност за online наблюдение на курса и видео архив, както и сайт с всички лекционни материали, тестове и ресурси. Курсът е достъпен за всички студенти, които преминат входен тест за наличие на минимална база от знания за разработване на подобни проекти.
Съдържание
1. Запознаване с изискванията за проектиране и разработване на Уеб базирани системи
2. Разглеждане на основните характеристики на HTML, JavaScript, SQL, PHP и ASP.NET
3. Анализ на проекта

    а. Анализ на финансови потоци и алгоритми;
    b. Анализ на бизнес модели;
    c. Архитектура на сигурността;
    d. Софтуерна архитектура;
    e. Комуникационна архитектура.
4. Разработване на техническо задание за изграждзане на Уеб базирана информационна система.
5. Проектиране и изграждане на база данни за нуждите на проекта.
6. Конфигуриране на Уеб среда за разработване.
7. Сравнителен анализ на PHP и ASP.NET базиран проект.
8. Изграждане функционалните модули на проекта.
9. Тестване на резултатите от разработването, установяване на пропуски, грешки и отстраняването им.
10. Реализиране на документация към проекта.
11. Внедряване на разработения проект – етапи, контролни точки, доработки и други.
12. Завършване на разработката.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ