Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Изграждане на динамични Web-сайтове с PHP и MySQL    English
Факултет по математика и информатика - Изграждане на динамични Web-сайтове с PHP и MySQL

 Лектор  доц. д-р Минчо Сандалски
Анотация
     Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за програмиране в глобална мрежова среда, като използват софтуерни инструменти като MySQL и PHP за разработване на Windows - приложения. Особено внимание се обръща на проектирането и реализирането на бази данни с помощта на системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез скриптовия език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействието със сървъри за Web като Personal Web Server или Apache. Крайният резултат на курса се състои в създаване на динамичен Web -сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за работа с бази данни и за технологията на обектно-ориентираното програмиране. Курсът приключва с разработване и защита на собствен проект.
Съдържание
1. Архитектура на n-слойни Windows-приложения.
2. Инсталиране и конфигуриране на PHP, MySQL и PWS.

3. Типове данни в MySQL. Проектиране, създаване и модифициране на MySQL – база данни. Достъп до базата данни чрез скриптовия език за програмиране PHP.
4. Създаване на релации. Типове свързвания.
5. Основни операции над базата данни: редактиране и изтриване на записи, допълване с нови записи.
6. Отаризация. Проследяване на състояние чрез управление на сесии.
7. Типови данни и структури от данни в PHP.
8. Достъп до променливи, чиито стойности се предават от браузър.
9. Оператори за управление.
10. Класове и наследяване.
11. Вградени функции.
Потребителски функции.
12. Създаване на цялостен модел на динамично Web-приложение.
13. Разработване и защита на собствен проект за Web-сайт, управляван от съдържание.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ