Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математиката и поведението на природата    English
Факултет по математика и информатика - Математиката и поведението на природата

 Лектор  проф. д. ф. н. Никола Балабанов
Анотация
      Дисциплината ще има методологичен характер и ще има за цел да разкрие ролята и значението на математиката за развитието на физиката. Тя ще обхваща почти всички области на класическата и съвременна физика. Учебната програма, се основава до голяма степен на съдържанието на книгата "Математиката и търсенето на истината" от Морис Клайн. Книгата е написана много достъпно и дисциплина може да се слуша от студенти от всички курсове.
Съдържание
1. Физиката и човешката култура.
2. Външен свят. Сетива, интуиция, здрав разум.
3. Форми на интелектуална дейност в древността. Зараждане на математиката.
4. Астрономичните светове на древните.
5. Хелиоцентричната система на света.
6. Водещата роля на математиката в зараждането на класическата физика.
7. Математиката и загадката по гравитацията.
8. Математиката и скритият свят на електромагнитните явления.
9. Неевклидова математика - прелюдия към теорията на относителността.
10. Релативистки свят.
11. Квантови идеи. Квантова революция.
12. Съвременен атомизъм.
13. Законите на симетрията в структурата на физическите знания.
14. Математизация, физикализация и хуманитаризация на знанията.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ