Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Системен анализ    English
Факултет по математика и информатика - Системен анализ

 Лектор  доц. д-р Димчо Димов
 Анотация 
   Предлаганият спецкурс има за цел:
1. Да се обсъдят фундаментални понятия, с които работи всеки интелектуалец (математик или информатик).
2. Да се разгледа мисловната дейност като "средство на труда"
3. Да се разгеда системният анализ като основна методология за преодоляване на сложността при анализ и синтез на системи.
4. Да се обсъди мястото на системния анализ при анализа, проектирането и реализацията на информатични модели.
Съдържание  
1. Мисловна дейност.
- Познание
- Форми на мисленето - понятие, съждение, умозаключение
- Категории на познавателния процес - обект, свойство, отношение
- Мисловни операции - абстрахиране, формализация, интерпретация, конкретизация, изолация
2. Модели и моделиране.
3. Системи.
4. Системен анализ.
- Етапност
- Неформализуеми етапи
- Вземане на решение (избор)
- Декомпозиране
- Агрегиране
- Измерване
- Експериментиране
5. Информатични модели.
6. Дискусия "Системния анализ и практиката"
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ