Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Принципи на езиците за програмиране    English
Факултет по математика и информатика - Принципи на езиците за програмиране

 Лектор  проф. д-р Петър Бърнев
Анотация
   Независимо от конкретния език, който се използва, програмирането се основава на определени основни понятия, принципи и методи. Познаването на общите положения на процеса на програмирането и на основните характеристики на програмите и програмните системи позволява да се изгради правилна ориентация по въпросите на програмирането. Съществуват стотици езици за програмиране, сред които няколко десетки са по-разпространени или имат важно теоретично значение. Въпреки разнообразието си, езиците са изградени на определени принципи. Познаването на тези принципи дава възможност да се проследи развитието на методите и на езиците за програмиране, да се оценяват различните езици и подпомага изучаването на нови езици за програмиране. Курсът е теоретичен и с активно участие на студентите цели: запознаване с основните понятия, принципите, проблемите на програмирането и развитието на програмните парадигми; представянето на основните характеристики на разпространени и характерни езици за програмиране и някои основни положения при реализацията им, като запознае студентите с принципите, по които се изграждат и развиват езиците за програмиране.
Съдържание  
1. Основни понятия в информатиката и програмирането.
2. Алгоритми. Величини.
3. Структури от данни.
4. Обща структура, основни конструкции и равнища в езиците за програмиране.
5. Формално представяне на езиците за програмиране.
6. Обща характеристика на машинните и машинно-ориентираните езици.
7. Обща характеристика и особености на  COBOL и RPG .
8. Обща характеристика и особености на FORTRAN и APL .
9. Обща характеристика и особености на Алгол-60 и произлизащите от Алгол-60 езици.
10. Обща характеристика и особености на езиците LISP и PROLOG.
11. Обща характеристика и особености на езиците Forth, C и на обектно-ориентираните езици Simula-67, Smalltalk, C++.
12. Обща характеристика и особености на езиците за обработка на знакови и формулни данни.. SNOBOL, REDUCE, система SAC.
13. Принципи (подходи) при програмирането.
14. Езикови процесори. Видове и принципи на действие.
15. Лексичен и синтактичен анализ.
16. Генерация на код. Разпределение на оперативната памет. Проверка и редактиране на програми.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ