Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Практически решения във финансовия мениджмънт    English
Факултет по математика и информатика - Практически решения във финансовия мениджмънт

 Лектор  ст. ас. Нина Радева
Анотация 
   Курсът е предназначен за всички, които имат сериозно отношение към бизнеса - студенти, които виждат себе си като бъдещи предприемачи, управители на фирми, банкови специалисти и други професионалисти. Обхватът на темите позволява да се постигне двоен ефект - да се усвои теоретичната база на финансовия анализ и да се видят основните методи и инструменти, които могат да се използват при вземане на рационални управленски решения.
Съдържание  
1. Проектни и продуктови решения.
Вътрешна норма на възвращаемост; доходност; период на възвращаемост на инвестициите.
2. Управление на оборотния капитал.
Финансиране на бизнеса; цикъл на оборотния капитал; паричен поток и печалба; управление на материалните запаси; управление на паричните наличности. 
3. Структура на капитала. 
4. Планиране и контрол на печалбата.
Методи за планиране на разходи, приходи, цени и печалба; метод на критичната точка.
5. Планиране и контрол на паричния поток. 
6. Анализ във финансовия мениджмънт.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ