Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в създаването на Уеб услуги    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в създаването на Уеб услуги
 Лектор  доц. д-р Антон Илиев и гл. ас. Анна Малинова
Анотация
 Целта на курса е придобиване на основни теоретични познания и практически умения за разработване, мониторинг и управление на Уеб услуги. Курсът предлага въведение в технологиите и стандартите за създаване на Уеб услуги в J2EE. Разработват се примери за “top-down” и “bottom-up” реализация на Уеб услуга като JAX-RPC крайна точка чрез средата за разработка JDeveloper. Отделя се внимание и на сървъра за приложения Oracle AS. Първоначално запознаване с Apache Axis.
Съдържание

 1. Основни принципи на Уеб услугите, архитектура и стандарти.
2. XML - елементи, атрибути, пространства от имена, добре формирани и валидни документи, дефиниция на типа на документа (DTD).
3. XML Schema - инстанция и схема, прости и сложни типове, абстрактен тип, създаване на производни типове чрез ограничение и разширение, импортиране на схеми.
4. SOAP - структура на SOAP съобщение, вграждане на SOAP съобщение в HTTP/SMTP съобщение, document-style SOAP, RPC-style SOAP.
5. WSDL - език за описание на Уеб услуги, абстрактно и конкретно ниво на описание на услуга, WSDL елементи.
6. JAX-RPC 1.1 - дефиниция на крайна точка, методи за извикване на Уеб услуга от приложение - клиент, WSDL-to-Java и Java-to-WSDL съответствие на типовете, основни интерфейси.
7. JAX-WS 2.0 - сравнение с JAX-RPC 1.1, стандарти и интерфейси.
8. „Top-down" и „bottom-up" методи за изграждане на Уеб услуги. Разработване на Уеб услуги в средата за разработка JDeveloper.
9. Разполагане, мониторинг и управление на Уеб услуги на Oracle AS сървър за приложения.
10. Първоначално запознаване с Apache Axis. Създаване на приложение-клиент на Уеб услуга с помощта на Apache Axis.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ