Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Семантика на езиците за програмиране    English
Факултет по математика и информатика - Семантика на езиците за програмиране
 
 Лектор  доц. д-р Димчо Димов
Анотация 
   Целта на курса е да се въведат основните елементи на всеки процедурно-ориентиран език за програмиране, влияещи върху процеса на превеждане. Разглежда се управлението и последователностите от действия, изрази, инструкции, подпрограми, данни на паметта и на операционната среда. Особено внимание се обръща на обсъждане принципите на транслация, свързани със стадиите анализ, синтез и др.
Съдържание  
1. Основни елементи на всеки процедурно-ориентиран език за програмиране, влияещи върху процеса на превеждане.
2. Управление и последователност от действия, изрази, инструкции.
3. Подпрограми, данни на паметта и на операционната среда.
4. Принципи на транслация, свързани със стадиите анализ, синтез и др.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ