Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Избрани въпроси от математическия анализ    English
Факултет по математика и информатика - Избрани въпроси от математическия анализ
 Лектор  гл.ас.д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Йордан Епитропов, гл.ас. д-р Асен Христов
Анотация
 Факултативната дисциплина е посветена на изучаването на нестандартни и оригинални методи за решаване на задачи с повишена трудност от областта на математическия анализ. Курсът е подходящ за всички студенти, които желаят да задълбочат знанията си и ще бъде особено полезен за студентите, които се подготвят за участие в национални и международни математически състезания.
Съдържание
1. Редици и редове.
2. Функции, граници на функции, непрекъснатост.
3. Производни, основни теореми на диференциалното смятане.
4. Неопределени и определени интеграли.
5. Несобствени интеграли.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ