Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Многомерна геометрия    English
Факултет по математика и информатика - Многомерна геометрия

Многомерна геометрия

 Лектор  доц. д-р Димитър Мекеров
Анотация 
   Произволномерно афинно пространство и произволномерни равнини в него - определение, взаимни положения, уравнения. Xиперповърхнини от  2. степен и тяхната класификация.
Съдържание  
1. Афинно пространство. Определение. Афинни координати. Равнини. 
2. Взаимно положение на равнини. Взаимно положение на равнини с произволна размерност в n-мерно пространство.
3. Изпъкнали многостени. Системи линейни неравенства и изпъкнали многостени.
4. Нулев конус на квадратична форма. Определение. Свойства. Примери.
5. Xиперравнина в евклидово пространство. Уравнение на хиперравнина в пространство с квадратична метрика. Нормално уравнение на хиперравнина в евклидово пространство.
6. Xиперповърхнина от 2. степен. Определение. Изменение на уравнението на хиперповърхнина от 2. степен при транслация и при ортогонална трансформация на координатната система.
7. Канонизация на хиперповърхнина от 2. степен в евклидово пространство.
8. Класификация на хиперповърхнините от 2. степен в евклидово пространство.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ