Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИТНУ ОИТНУ – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - ОИТНУ – зимен триместър

 Последна актуализация: 20.12.2019 г.

 Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”

Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2019/2020 година

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Специалност ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
     Курс I   Уч. 2019/20 г.   зимен(Б) триместър

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

11.01. (събота), 9:00-17:00

Компютърни презентации
 доц. д-р Генчо Стоицов

лекции

446 к.з.

12.01. (неделя), 9:00-17:00

Текстобработка
 Доц. Евгения Ангелова

лекции

446 к.з..

18.01. (събота), 9:00-17:00

Компютърни презентации
Доц. д-р Генчо Стоицов

лабораторни занятия

446 к.з.

19.01. (неделя), 9:00-17:00

Текстобработка
 Доц. Евгения Ангелова

лабораторни занятия

446 к.з.

25.01. (събота), 9:00-17:00

Текстобработка
 Доц. Евгения Ангелова

лабораторни занятия

446 к.з.

26.01. (неделя), 9:00-16:00

Електронни таблици
Доц. Евгения Ангелова

лекции

446 к.з.

01.02. (събота), 9:00-10:45

 ТЕКСТОБРАБОТКА
  доц. Евгения Ангелова

Изпит

446 к.з.

01.02. (събота), 11:00-17:00

Електронни таблици
 Доц. Евгения Ангелова

лабораторни занятия

446 к.з.

02.02. (неделя), 09:00-17:00

Игрова култура в информационна среда
 гл. ас. д-р Иван Димитров

лекции

446 к.з.

08.02. (събота), 8:30-10:45

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ
Доц. Е. Ангелова,

Изпит

446 к.з.

08.02.(събота),11:00-18:00

Игрова култура в информационна среда
гл. ас. Иван Димитров

лабораторни занятия

446 к.з.

09.02. (неделя), 09:00-17:00

Игрова култура в информационна среда
гл. ас. Иван Димитров

лабораторни занятия

446 к.з.

15.02. (събота),9:00-17:00

ИД: „Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание“
Доц. Генчо Стоицов, гл. ас. Иван Димитров

лекции

446 к.з.

16.02. (неделя), 8:30-10:30

Игрова култура в информационна среда
 гл. ас. Иван Димитров

Изпит

446  к.з.

16.02.(неделя),11:00-17:00

ИД: „Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание“
Доц. Генчо Стоицов, гл. ас. Иван Димитров

лекции

446 к.з.

22.02.(събота),9:00-17:00

ИД: „Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание“
гл. ас. Иван Димитров

лекции

446 к.з.

23.02.(неделя),9:00-17:00

Компютърно моделиране
Доц. Тодорка Глушкова

лекции

446 к.з.

29.02.(събота),9:00-17:00

Компютърно моделиране
Доц. Тодорка Глушкова

лабораторни занятия   

446 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ