Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Бизнес информатика с английски език (магистър, 1 год - 2 год)    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информатика с английски език (магистър, 1 год - 2 год)

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО МАТEМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

магистър (1 г.  и 2 г.) 

 

Практика на търговските дружества

 1. Дружество с ограничена отговорност /ООД/ – определение, учредяване, управление, членство, капитал и дялове на ООД.
 2. Акционерно дружество /АД/– определение, учредяване, системи на управление, органи на управление, членство, капитал и акции на АД.
 3. Търговски регистър. – вписвания в търговския регистър.

Уеб базирано програмиране

 1. Уеб технологии за разработка на приложения. HTML, CSS, DOM, JavaScript.
 2. Разработка на приложения чрез MVC софтуерни рамки. Същност, предимства и недостатъци на MVC.
 3. SPA уеб приложения. Същност, предимства, недостатъци. Популярни рамки за SPA приложения.
 4. Web Assembly. Същност, характеристики, приложение.

Разработка на бизнес уеб приложения (тест с множествен избор)

 1. Технологии и методи за разработка на бизнес уеб приложения.
 2. Принципи на работа на бизнес уеб приложения. Сървърна част. Клиентска част. Добавяне на функционалност.
 3. Уеб платформи за развитие и управление на бизнес приложения.
 4. Стратегии за съхранение и анализ на бизнес информация.

Английски език за работа в мултинационална компания 

 1. Кои са десетте умения, които са най-желани от работодателите в ИТ сектора. Назовете ги и се обосновете на английски език с минимум 100 думи.

Бизнес комуникации на английски език

 1. Запишете откъс от минимум 10 изречения от комуникация в следната ситуация: Презентации: Представяне на плана на бизнес презентация на ИТ продукт/услуга.

Английски език в управлението на проекти

 1. Назовете възможно заглавие на проект, свързан с ИТ. Напишете обосновката за реализацията му (rationale) като част от проектното предложение за този проект. Анотацията да бъде на английски език с минимум 100 думи.
Приета на ФС с Протокол № 25/26.01.2022 г.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ