Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Обучение по информационни технологии в началното училище (магистър)    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информационни технологии в началното училище (магистър)
ЗА ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
на специалност ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
с образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
срок на обучение: 1 ГОДИНА
Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в разработване на 2 теми

1. Архитектура на фон Нойманов компютър. Класификация и исторически данни.
2. Обща схема на компютър. Предназначение и функции на основните компоненти: оперативна памет, централен процесор.
3. Система за вход/изход и система за прекъсване.
4. Периферни устройства. Класификация.
5. Информационни технологии. Същност и необходимост. Основни области на приложение на универсалните приложни програмни пакети.
6. Операционни системи. Същност и основни функции. Видове. Файлова система.
7. Операционна система с текстов потребителски интерфейс. Основни команди.
8. Операционна система с графичен потребителски интерфейс. Елементи на графичния потребителски интерфейс.
9. Компресиране и декомпресиране на данни. Архивиращи програми.
10. Компютърни вируси и антивирусни програми. Класификация. Профилактика.
11. Компютърна обработка на текстове. Видове програми за обработка на текст.
12. Дейности при работа с текстов документ - въвеждане, редактиране, форматиране, съхраняване, отпечатване.
13. Вмъкване в текстов документ на обекти, създадени с други приложения.
14. Електронни таблици. Основни елементи. Относително и абсолютно адресиране. Програми за работа с електронни таблици.
15. Електронни таблици. Работа с формули и диаграми.
16. Основи на компютърната графика. Изчертаване на линии и фигури.
17. Основни операции с графични изображения.
18. Редактиране и сканиране на изображения.
19. Компютърни програми за представяне пред публика.
20. Създаване и редактиране на презентации.
21. Компютърни програми за работа със звукова и видео информация. Мултимедия.
22. Локални компютърни мрежи - хардуерни и софтуерни компоненти. Потребители и достъп. Администриране на ЛМ. Протоколи.
23. Локални компютърни мрежи - топология. Видове ЛМ. Мрежови операционни системи.
24. Интернет. Същност, технически и технологически аспекти. Области и адреси.
25. Услуги и протоколи в Интернет (електронна поща, разговори в реално време, пренос на файлове и др.).
26. Технологии и програми за представяне, търсене и разглеждане на информация в Интернет (WWW).
27. Web документи - елементи, проектиране и създаване. Използване на скриптов език.
28. Основни характеристики на учебния предмет "Информационни технологии" в началното училище. Държавни образователни изисквания по "Информационни технологии" за 1-4 клас.
29. Игрови подход при изучаване на "Информационни технологии" в начален етап. Педагогически и компютърни игри.

30. Интегриране на информационни дейности. Групови дейности в компютърни игрови ситуации.

Одобрена на Факултетен съвет, протокол № ... /......... .2007 г.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ