Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Информатика И задочно IІІ курс – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - И задочно IІІ курс – зимен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност ИНФОРМАТИКА ЗАДОЧНО   Курс ІІІ   2014/15 уч. г.   Б (зимен) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

10.12.2014 г.

0900–1315


 

1400–1815

Лекции Компютърна графика
доц. Димчо Димов
446 к. з.

11.12.2014 г.

0900–1315


 

1400–1815

Лекции Компютърна графика
доц. Димчо Димов
424 ауд.

12.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Вероятности и приложна статистика
доц. Веска Нончева
546 к. з.

1400–1815

Лекции Компютърна графика
доц. Димчо Димов
446 к. з.

13.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Вероятности и приложна статистика
доц. Веска Нончева
546 к. з.

1400–1815

Упражнения Компютърна графика, 1а
гл.ас.д-р Александър Пенев
Упражнения Вероятности и приложна статистика, 1б
гл.ас.д-р Кулина
546 к. з.
446 к. з.

14.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Вероятности и приложна статистика
доц. Веска Нончева
546 к. з.

1400–1815

Упражнения Компютърна графика, 1б
гл.ас.д-р Александър Пенев
Упражнения Вероятности и приложна статистика, 1а
гл.ас.д-р Кулина
546 к. з.
531 к. з.

15.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Вероятности и приложна статистика, 1а
гл.ас.д-р Кулина
546 к. з.

1400–1815

Упражнения Компютърна графика, 1б
гл.ас.д-р Александър Пенев
Упражнения Вероятности и приложна статистика, 1а
гл.ас.д-р Кулина
546 к. з.
532 к. з.

16.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Вероятности и приложна статистика, 1а
гл.ас.д-р Кулина
446 к.з.

1400–1815

Упражнения Компютърна графика, 1а
гл.ас.д-р Александър Пенев
Упражнения Вероятности и приложна статистика, 1б
гл.ас.д-р Кулина
546 к. з.
532 к. з.

17.12.2014 г.

0900–1315

Практика по специалността, 1а, 1б, 2а 546 к. з.
547 к. з.

 1400–1815

Практика по специалността, 1а, 1б, 2а 546 к. з.
547 к. з.

18.12.2014 г.

0900–1315

Практика по специалността, 1а, 1б, 2а 546 к. з.
547 к. з.

1400–1815

Практика по специалността, 1а, 1б, 2а 546 к. з.
547 к. з.

19.12.2014 г.

0900–1315

Практика по специалността, 1а, 1б, 2а 546 к. з.
547 к. з.

1400–1815

Практика по специалността, 1а, 1б, 2а 546 к. з.
547 к. з.

20.12.2014 г.

0900–1315

Практика по специалността, 1а, 1б, 2а 546 к. з.
547 к. з.

1400–1815

Практика по специалността, 1а, 1б, 2а 547 к. з.
21.12.2014 г. 0900–1315 Избираема дисциплина 546, 547, 533, 534 к.з.,
232, 233 с.з.
1400–1815 Избираема дисциплина 546, 547, 533, 534 к.з.,
232, 233 с.з.
22.12.2014 г. 0900–1315 Избираема дисциплина 546, 547, 533, 534 к.з.,
232, 233 с.з.
1400–1815 Избираема дисциплина 546, 547, 533, 534 к.з.,
232, 233 с.з.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ