Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Информатика И задочно I курс – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - И задочно I курс – зимен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност ИНФОРМАТИКА ЗАДОЧНО   Курс І   2014/15 уч. г.   Б (зимен) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

09.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Програмиране
гл.ас.д-р Николай Касъклиев +1БИТ
2 аула

1400–1815

Английски език, 1, 2 гр.
гл.ас.д-р Шотлеков, ас.Бойкова
434 с.з.
232 с.з.

10.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Програмиране
гл.ас.д-р Николай Касъклиев +1БИТ
2 аула

1400–1815

Английски език, 1, 2 гр.
гл.ас.д-р Шотлеков, ас.Бойкова
434 с.з.
232 с.з.

11.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Програмиране
гл.ас.д-р Николай Касъклиев +1БИТ
2 аула

1400–1815

Английски език, 1, 2 гр.
гл.ас.д-р Шотлеков, ас.Бойкова
434 с.з.
232 с.з.

12.12.2014 г.

0900–1315

Английски език, 1, 2 гр.
гл.ас.д-р Шотлеков, ас.Бойкова
434 с.з.
232 с.з.

1400–1815

Английски език, 1, 2 гр.
гл.ас.д-р Шотлеков, ас.Бойкова
434 с.з.
232 с.з.

13.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Информационни технологии
доц.д-р Евгения Ангелова
424 ауд.

1400–1815

Упражнения Инфoрмационни технологии, 1а
хон. ас.
Упражнения Програмиране (С++), 2а
гл.ас.Павлина Иванова
534 к.з.
541 к.з.

14.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Информационни технологии
доц.д-р Евгения Ангелова
424 ауд.

1400–1815

Упражнения Инфoрмационни технологии, 2а
хон. ас.
Упражнения Програмиране (С++), 1а
гл.ас.Павлина Иванова
534 к.з.
541 к.з.

15.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Информационни технологии
доц.д-р Евгения Ангелова
424 ауд.

1400–1815

Упражнения Инфoрмационни технологии, 1а, 1б
хон. ас. , док-т М. Баракова
Упражнения Програмиране (С++), 2б
гл.ас.Павлина Иванова
534 к. з.
535 к.з.
536 к. з.

16.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Инфoрмационни технологии, 2а, 2б
хон. ас. , док-т М. Баракова
Упражнения Програмиране (С++), 1б
гл.ас.Павлина Иванова
534 к. з.
535 к.з.
536 к. з.

1400–1815

Упражнения Инфoрмационни технологии, 1а, 1б
хон. ас. , док-т М. Баракова
Упражнения Програмиране (С++), 2а
гл.ас.Павлина Иванова
534 к. з.
535 к.з.
536 к. з.

17.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Инфoрмационни технологии, 2а, 2б
хон. ас. , док-т М. Баракова
Упражнения Програмиране (С++), 1а
гл.ас.Павлина Иванова
534 к. з.
535 к.з.
536 к. з.

 1400–1815

Упражнения Инфoрмационни технологии, 1б
док-т М. Баракова
Упражнения Програмиране (С++), 2б
гл.ас.Павлина Иванова
535 к.з.
536 к. з.

18.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Програмиране (С++), 1б
гл.ас.Павлина Иванова
536 к. з.

1400–1815

Упражнения Програмиране (С++), 2а
гл.ас.Павлина Иванова
536 к. з.

19.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Инфoрмационни технологии, 2б
док-т М. Баракова
Упражнения Програмиране (С++), 1б
гл.ас.Павлина Иванова
535 к.з.
536 к. з.

1400–1815

Упражнения Програмиране (С++), 2б
гл.ас.Павлина Иванова
536 к. з.

20.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Програмиране (С++), 2б
гл.ас.Павлина Иванова
541 к. з.

1400–1815

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ