Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Изследвания Катедра „Компютърни технологии"    English
Факултет по математика и информатика - Катедра „Компютърни технологии"

Научни направления на катедра „Компютърни технологии" 

 • 1) Електронно обучение;
  2) Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
  3) Иконометрия;
  4) Химична информатика;
  5) Информационно моделиране.

   

  Партньори по 1)–5):
  1) ИМИ на БАН;
  2, 3, 4) ИМИ на БАН, СУ, ШУ, Майкрософт;
  5) ИМИ на БАН, Група по елементарни процеси в газовия разряд към Факултета по Приложна физика към Техническия университет в Айндховен, Холандия.

   

  Постигнати резултати по 1)–5):
  1)

  • Модул за провеждане на упражнения и тестове в електронни курсове по информатика, разглеждащи операции с файлове и директории;

  2)

  • Изработени учебни планове и програми за обучение по информационни технологии за 9, 10, 11, 12 клас ЗП и ЗИП за специализирани паралелки “Бизнес и предприемачество”;
  • Използване на Microsoft Office XP с образователна цел – адаптация за България, Microsoft  за България, София, 2005;
  • Използване на Microsoft Office 2003 с образователна цел, Microsoft  за България, София, 2006;
  • Обучение базирано на проекти с използване на Microsoft Office 2007;
  • Сава Гроздев, Татяна Дичева, Евгения Ангелова - Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел
  •  учебник по Информационни технологии 5 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2006;
  • учебник по Информационни технологии 6 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2006;
  • Информационни технологии 5 клас задължителна подготовка – Книга за учителя, изд. Изкуства, София, 2007;
  •  учебник по Информационни технологии 5 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2006;
  • учебник по Информационни технологии 7 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2008;
  • Информационни технологии 7 клас задължителна подготовка – Книга за учителя, изд. Изкуства, София, 2008;
  • Основни учебни дейности при подготовката на изявени ученици за участие в олимпиади по информатика, Смолян, 2007;
  • За системите от опорни задачи при подготовката за участие в олимпиади по информатика. Комбинаторни обекти и алгоритми, Боровец, 2008.

  3)            

  Учебник по „Иконометрия”.

  4)

  • Междууниверситетски център по изчислителна химия  за съвременни теоретични изследвания на химични и биохимични системи;
  • Софтуерна система за молекулно моделиране – JBSMM.

   

  5)

   • Софтуерна система за компютърна симулация на лазери с метални пари;
   • Софтуерна среда за представяне на динамични модели с възможност за статистика.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ