Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Приложна математика ПМ III курс – зимен семестър    English
Факултет по математика и информатика - ПМ III курс – зимен семестър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА РЕДОВНО
Курс III      2010/11 уч. г.      Зимен (Б) триместър

Дни

Часове
0730 0900 0915 1045 1100 1230  1245 1415 1430 1600 1615 1745 1800 1930

0730 – 0815

0815 – 0900

0915 – 1000

1000 – 1045

1100 – 1145

11451230

1245

1330

1330

1415

1430

1515

1515

1600

1615 – 1700

1700 – 1745

1800 – 1845

 1845 – 1930

Понеделник

 

 

                       

Вторник

   
   
      Лекции (+ III М)
Уравнения на математическата физика
доц. Неделчо Милев
436 с. з.
   

Сряда

                Упражнения (+ III М)
Уравнения на математическата физика
доц. Неделчо Милев
436 с. з.
   

Четвъртък

              Лекции 
(+ ІІІ М + ІІІ МИ)
Бази от данни
доц. Ст. Стоянов,
ас. Станка Хаджиколева
547 к. з.
Лабораторни занятияия
Бази от данни
ас.
Станка Хаджиколева 
433 к. з.
 

Петък

 

 

  Избираеми дисциплини:

№2 (проф. Ст. Миховски)
       – 231 с. з.
№3 (проф. В. Милушев)
       – 232 с. з.
№4 (проф. П. Пройнов)
       – 237 (А) с. з.
№6 (доц. Б. Царева) –  
       233 с. з.
№7 (доц. Н. Казакова) – 
       441 с. з.
№9 (доц. Б. Златанов) – 
       435 с. з.
№10 (доц. В. Нончева) – 
       535 к. з.
№11 (доц. Сн. Гочева,
       гл. ас. Хр. Кулина) – 
        536 к. з.
№13 (проф. Ас. Рахнев,
        гл. ас. Анг. Голев) –  
        532 к. з.
№14 (проф. Ас. Рахнев,
        гл. ас.
        д-р Евг. Ангелова) – 
        531 к. з.
№16 (доц. Ст. Костадинов,
        гл. ас. Хр. Кискинов)
        – 436 с. з.
№17 (гл. ас.
        д-р А. Малинова,
        ас. Ив. Ангелов) –  
        546 к. з.
№19 (доц. Р. Донева,
        ас. Д. Благоев) –  
        547 к. з.

Избираеми дисциплини:

№1 (проф. Г. Златанов)
       – 231 с. з.
№5 (доц. Ив. Касандрова)
       – 232 с. з.
№8 (доц. Н. Кюркчиев)
       – 533 к. з.
№12 (доц. Анд. Захариев)
       – 436 с. з.
№15 (доц. М. Сандалски)
       – 547 к. з.
№18 (доц. Ант. Илиев,
        докт. Н. Вълчанов)
       – 546 к. з.
№20 (доц. Н. Василев)
       – 435 с. з. (531 к. з.)
№21 (доц. М. Манев,
        х. ас. Т. Арнаудов)
       – 422 ауд.

       

Събота

                           

Неделя

                           
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ