Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Изследвания Катедра „Компютърни системи”    English
Факултет по математика и информатика - Катедра „Компютърни системи”
Научни направления на катедра „Компютърни системи"

Технологии и инженеринг за софтуер, системи и услуги
Целта е да се усъвършенствуват технологии на Информационното общество, да се ускори тяхното прилагане и разшири полето им на приложение. Насоченост - интегриране на обработка на информация, комуникационни и мрежови технологии и информационни инфраструктури. Провеждат се изследвания по:

• Разпределен изкуствен интелект
• Софтуерно инженерство
• Агетно-базирани и ориентирани към услуги архитектури
• Електронно обучение, софтуерни средства за електронно обучение
• Симулация и моделиране на комплексни телекомуникационни системи
• Нови комуникационни парадигми за безжични мрежи от следващо поколение, 3P-AAA, WBC, обкръжаващи мрежи
• Интернет томография
• Виртуални университетски информационни системи
• Компютърна графика - геометрично моделиране, алгоритми за реалистична визуализация, OpenGL и др.
• Методи за разработка на транслатори за ЕП
• Методи за оптимизация на софтуерни системи
• Визуални езици и среди за програмиране
• Комбинаторна и изчислителна геометрия
• Комбинаторика
• WEB приложения
• Изкуствен интелект, класификационни проблеми, теория на грубите множества
• Софтуерни технологии, процеси за разработка на софтуер
• Процеси за рефакторинг, рефакторинг, агенти за рефакторинг
• Релационни и обектно-ориентирани бази от данни
• Интелигентни агенти
• Модели на творчество при хората
• Експертни системи за анализ и прогнозиране на финансовите пазари

 


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ