Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2008 година протокол № 7 / 12.03.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 7 / 12.03.2008

Днес, 12 март 2008 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц.д-р Манчо Манев, доц.д-р Снежана Гочева, проф.дмн Тодор Желязков, проф.д-р Стоил Миховски, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Иван Фесчиев, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Галина Векова, проф.дмн Христо Семерджиев, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Васил Милушев, гл.ас.д-р Теменужка Пенева, доц. дмн Георги Тотков и Тодор Чаушев.

Отсъствуват: доц.д-р Станимир Стоянов – в чужбина, доц.д-р Георги Кулев – болен, доц.д-р Мрия Аролска – болна, доц.д-р Румяна Маврова – в София, гл.ас. Коста Гъров, гл.ас. Ангел Голев, Димитър Благоев – редовен докторант и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова, Елица Богутева и Иван Марков.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Утвърждаване на допълнителни Факултативни дисциплини за Пролетния триместър на уч. 2007/08 г.
  2. Утвърждаване на хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на   учебната 2007/08 г.
  3.   Разни.

а)   предложение за обявяване на конкурс за “математик” към катедра “Реален анализ”;
б)  докторанти ( предложение за обявяване на докторантури).

РЕШЕНИЯ:

1. ФС утвърди следните допълнителни факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2007/08 година: Качеството на софтуера и уеб приложения (Калин Василев, консултант във Верео Технолоджис); Нестандартни задачи по алгебра и геометрия (гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Асен Христов).

2. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2007/08 година (Пролетен триместър): проф. д-р Димитър Игнатов Грибачев (за четене на лекции на избираема дисциплина "Основни проблеми на макро- и микроикономическите науки"през Пролетния триместър на учебната 2007/08 година, с хорариум 90 часа);доц. д-р Кольо Златанов Онков (от Аграрен Университет) (за четене на лекции на избираема дисциплина "Бизнес информационни системи"през Пролетния триместър на учебната 2007/08 година, с хорариум 90 часа); доц. д-р Стояна Димитрова Желева (за четене на лекции на избираема дисциплина "Теория на множествата и математическа логика" през Пролетния триместър на учебната 2007/08 година, с хорариум 90 часа); гл. ас. Иван Стефанов Стоянов (за водене на часове по учебната дисциплина "Психология" , ІІ курс, спец. Математика и информатика (редовно и задочно обучение) през Пролетния триместър на учебната 2007/08 година, с хорариум 200 часа); Христо Георгиев Гетов (проектант в Wisdom.bg) (за водене на Избираема дисциплина "РНР - езикът на интернет" (Практикум) през Пролетния триместър на уч. 2007/08 година, с хорариум 90 часа); Калин Василев Василев (за водене на Факултативна дисциплина "Качество на софтуера" (Практикум) през Пролетния триместър на учебната 2007/08 година, с хорариум 90 часа).

3. ФС оттегля предложението си от 13.02.2008 г. (Протокол № 6) за обявяване на 3 (три) конкурса за редовен асистент по 01.01.04 Математически анализ към катедра "Реален анализ".

4. ФС прие предложението да се обяви конкурс за "математик" към катедра "Реален анализ".
5. ФС прие предложението за обявяване на една редовна докторантура по 01.01.04 Математи­чес­ки анализ към катедра "Реален анализ" през учебната 2008/09 година.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ