Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2002 година протокол № 20 / 27.11.2002    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 20 / 27.11.2002
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 20 / 27.11.2002

1. ФС прие предложение за обявяване на 1 (един) конкурс за доцент по научната специалност 01.01.06 Геометрия и топологиия (Геометрия) към катедра "Геометрия" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

2. ФС одобри следния регламент за прием за всички бакалавърски специалности във ФМИ на ПУ:
Приемът е въз основа на единствена конкурсна оценка - максималната от следните оценки:
1) от конкурсния изпит по математика;
2) от конкурсния изпит по информатика;
3) от положена матура по математика;
4) от положена матура по информатика;
5) от положена матура по информационни технологии;
6) от националния кръг (проведен в годината на кандидатстване) на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика,
формирана по следния начин:
- над 70 % от точките на дванадесетия - 6;
- над 66 % от точките на дванадесетия - 5,90;
- над 62 % от точките на дванадесетия - 5,80;
- над 58 % от точките на дванадесетия - 5,70;
- над 54 % от точките на дванадесетия - 5,60;
- над 50 % от точките на дванадесетия - 5,50;
7) от регионални състезания (организирани съвместно с ФМИ в годината на кандидатстване)
по математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика,
формирана по следния начин:
- І награда - 6;
- ІІ награда - 5,80;
- ІІ награда - 5,60.

3. ФС избра за учебната 2002/03 год. за хоноруван преподавател Таня Петрова Янкова (за водене на упражнения с хорариум 400 ч.);

4. ФС прие молбата на ас. Юлия Петрова Бичева (от катедра "Компютърни системи") за продължаване на неплатения u отпуск с още една година и половина, считано от 1 декември 2002 г.

5. ФС избра за рецензенти на учебника "Методи и методика за решаване на математически задачи" доц. д-р Румяна Кожухарова и доц. Любен Портев.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ