Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика – задочно Зимен 2021/2022    English
Факултет по математика и информатика - Зимен 2021/2022
 Последна актуализация: 11.01.2022 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

 ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР НА 2021/21 УЧЕБНА  ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“ - задочно

 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
дата Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс
Зимен триместър

Информационни технологии
доц.д-р  Е. Ангелова

13.02.2022
20.02.2022
9:00

Информация – в стаята за лекции; код tl4xo4s

Програмиране (C++)
доц.д-р Николай Касъклиев

05.02.2022
10.00

Теория - класрум с код lu2kx2l

 Само за задачата от изпита: https://meet.google.com/jqk-fkjj-cmw

Английски език
доц. д-р Шотлеков
  ТЕКУЩА ОЦЕНКА
II курс
Зимен триместър

Обектно-ориентирано програмиране (Java)
доц. д-р Вл.Вълканов

19.02.2022
09:00

Delc

Бази от данни
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева/ гл. ас д-р Г.Чолаков

15.01.2022
9:00

Delc

Практикум по ООП и БД
доц. д-р Генчо Стоицов/
гл.ас. д-р Иван Димитров

06.02.2022
14:00

Classroom
(Classroom на дисциплината)

Геометрия
Гл. ас. Асен Христов
hristov_asen@mail.bg

27.02.2022
06.03.2022
9:00

asehri@uni-plovdiv.bg 
III курс
Зимен триместър

Компютърна графика
доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg

25.02.2022
14:00

meetи и Classroom на дисциплината

Вероятности и приложна статистика
проф. дмн С.Христова

13.02.2022
9:00

Classroom код: dxeztow
IV курс
Зимен триместър

Информационно моделиране (C#)
проф. д-р Антон Илиев

18.02.2022
9:00

 

meet

 


доц. д-р Светослав Енков
enkov@uni-plovdiv.bg

Методи на транслация
доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg

26.02.2022
9:00


meet
и Classroom на дисциплината

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.)
проф. д-р Асен Рахнев/
гл. ас. д-р Г. Шарков

23.01.2022
06.02.2022
12:00

meet
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ