Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОМУ ОМУ (2 г., ІІ курс) - зимен триместър (2021/2022)    English
Факултет по математика и информатика - ОМУ (2 г., ІІ курс) - зимен триместър (2021/2022)

Последна актуализация: 09.01.2022 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

ОБУЧЕНИЕ ПО MATEMATИKA В УЧИЛИЩЕ
 магистър (2 г.)втора учебна година

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга част дистанционно.

На служебната си електронна поща omu20212022@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
15.1.2022 г. (събота)
9:00-17:00
Методи и методика за решаване на математически задачи 
Доц. д-р Добринка Бойкина
Лекции Дистанционно
Код за класна стая: ppjki6l
Линк към Google Meet
https://meet.google.com/gzg-zdfu-wng
16.1.2022 г. (неделя)
9:00-16:00
Методи и методика за решаване на математически задачи 
Доц. д-р Добринка Бойкина
Упражнения Дистанционно
Код за класна стая: ppjki6l
Линк към Google Meet
https://meet.google.com/gzg-zdfu-wng
22.1.2022 г. (събота)
9:00-17:00
Избрани теми от геометрията в училище
Гл. ас. д-р Асен Христов
Лекции Дистанционно
asehri@uni-plovdiv.bg
23.1.2022 г. (неделя)
9:00-16:00
Избрани теми от геометрията в училище
Гл. ас. д-р Асен Христов
Лекции Дистанционно
asehri@uni-plovdiv.bg
29.1.2022 г. (събота)
9:00-17:00
Избрани теми от геометрията в училище
Гл. ас. д-р Асен Христов
Упражнения Дистанционно
asehri@uni-plovdiv.bg
30.01.2022 (неделя) - - -
5.2.2022 г. (събота)
9:00-17:00
Приложения на съвременни информационни технологии в обучението по математика
Доц. д-р Евгения Ангелова
Гл. ас. д-р Елена Тодорова
Лекции+Упр. Дистанционно
https://meet.google.com/hkj-utai-ycu
6.02.2022 г. (неделя) - - -
12.2.2022 г. (събота)
9:00-16:00
ИД от група Б Методи и методика за съставяне на математически задачи
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Добринка Бойкина
Лекции Дистанционно
Код за google classroom: 73soo3p
https://meet.google.com/ost-kwvm-dto
13.02.2022 г. (неделя)
9:00-15:00
ИД от група Б Методи и методика за съставяне на математически задачи
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Добринка Бойкина
Лекции Дистанционно
Код за google classroom: 73soo3p
https://meet.google.com/ost-kwvm-dto
19.2.2022 г. (събота)
9:00-12:00
Методи и методика за решаване на математически задачи 
Доц. д-р Добринка Бойкина
ИЗПИТ  
20.02.2022 г. (неделя) - - -
26.2.2022 г.
(събота)
- - -
27.02.2022 г. (неделя) - - -
5.3.2022 г. (събота)
9:00-12:00
Избрани теми от геометрията в училище
Гл.ас. д-р Асен Христов
ИЗПИТ  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ