Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОМУ ОМУ (2 г., І курс) - зимен триместър (2021/2022)    English
Факултет по математика и информатика - ОМУ (2 г., І курс) - зимен триместър (2021/2022)

Последна актуализация: 09.01.2022 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

ОБУЧЕНИЕ ПО MATEMATИKA В УЧИЛИЩЕ
 магистър (2 г.)първа учебна година

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга част дистанционно.

На служебната си електронна поща omu20212022@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
15.1.2022 г. (събота)
9:00-16:00
Педагогика
проф. Галин Цоков
Лекции Дистанционно
meet.google.com/ivp-kron-kde
16.1.2022 г. (неделя)
9:30-13:30
Училищен курс по алгебра
Доц. д-р Марта Теофилова
Лекции Дистанционно
Линк към Google Meet
https://meet.google.com/jyp-tvix-obv
Код за класна стая: paqexqx
22.1.2022 г. (събота)
9:30-13:30
Училищен курс по алгебра
Доц. д-р Марта Теофилова
Лекции Дистанционно
Линк към Google Meet
https://meet.google.com/jyp-tvix-obv
Код за класна стая: paqexqx
23.1.2022 г. (неделя)
9:30-13:30
Училищен курс по алгебра
Доц. д-р Марта Теофилова
Упражнения Дистанционно
Линк към Google Meet
https://meet.google.com/jyp-tvix-obv
Код за класна стая: paqexqx
29.1.2022 г. (събота) - - -
30.10.2021 г. (неделя)
9:30-13:30
Училищен курс по алгебра
Доц. д-р Марта Теофилова
Упражнения Дистанционно
Линк към Google Meet
https://meet.google.com/jyp-tvix-obv
Код за класна стая: paqexqx
5.2.2022 г. (събота)
9:00-16:00
Хоспитиране
Доц. д-р Добринка Бойкина
Упражнения Дистанционно
Линк към Google Meet
https://meet.google.com/fvt-dvwr-kjg
Код за класна стая: huuz4sz
6.02.2022 г. (неделя)
9:00-15:00
Хоспитиране
Доц. д-р Добринка Бойкина
Упражнения Дистанционно
Линк към Google Meet
https://meet.google.com/fvt-dvwr-kjg
Код за класна стая: huuz4sz
12.2.2022 г. (събота)
9:30-13:00
Училищен курс по алгебра
Доц. д-р Марта Теофилова
ИЗПИТ Дистанционно
Линк към Google Meet
https://meet.google.com/jyp-tvix-obv
Код за класна стая: paqexqx
13.02.2022 г. (неделя)
9:00-17:00
Училищен курс по геометрия
Доц. д-р Добринка Грибачева
Лекции Дистанционно
Код за google classroom:  p7u3dhh
19.2.2022 г. (събота)
9:00-17:00
Училищен курс по геометрия
Доц. д-р Добринка Грибачева
Лекции Дистанционно
Код за google classroom:  p7u3dhh
20.02.2022 г. (неделя)
9:00-17:00
Училищен курс по геометрия
Доц. д-р Добринка Грибачева
Упражнения Дистанционно
Код за google classroom:  p7u3dhh
26.2.2022 г. (събота)
9:00-17:00
Методика на обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Добринка Бойкина
Лекции Дистанционно
Код за google classroom:  ithkopg
https://meet.google.com/ecq-dero-sbe
27.02.2022 г. (неделя)
9:00-17:00
Методика на обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Добринка Бойкина
Лекции Дистанционно
Код за google classroom:  ithkopg
https://meet.google.com/ecq-dero-sbe
5.3.2022 г. (събота)
9:00-17:00
Методика на обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Добринка Бойкина
Лекции Дистанционно
Код за google classroom:  ithkopg
https://meet.google.com/ecq-dero-sbe
6.3.2022 г. (неделя)
9:00-17:00
Педагогика
гл. ас. д-р Росица Иванова
Лекции Дистанционно
https://meet.google.com/nwr-cpcg-cvg
12.3.2022 г. (събота)
9:00-17:00
Педагогика
гл. ас. д-р Росица Иванова
Лекции Дистанционно
https://meet.google.com/nwr-cpcg-cvg 
13.3.2022 г. (неделя)
9:00-17:00
Педагогика
гл. ас. д-р Росица Иванова
Упражнения Дистанционно
https://meet.google.com/nwr-cpcg-cvg
19.3.2022 г. (събота) - - -
20.3.2022 г. (неделя) - -  -
26.3.2022 г. (събота)
9:00-16:00
Методика на обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Добринка Бойкина
Упражнения Дистанционно
Код за google classroom:  ithkopg
https://meet.google.com/ecq-dero-sbe
27.3.2022 г. (неделя)
9:00-15:00
Методика на обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Добринка Бойкина
Упражнения Дистанционно
Код за google classroom:  ithkopg
https://meet.google.com/ecq-dero-sbe
2.04.2022 (събота) - - -
3.04.2022 (неделя) - - -
9.04.2022 (събота)
9:00-12:00
Педагогика
проф. Галин Цоков гл. ас. д-р Росица Иванова
ИЗПИТ  
10.04.2022 (неделя)
9:00-12:00
Училищен курс по геометрия
Доц. д-р Добринка Грибачева
ИЗПИТ Код за google classroom: p7u3dhh
16.04.2022 (събота)
9:00-12:00
Методика на обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Добринка Бойкина
ИЗПИТ Дистанционно
Код за google classroom:  ithkopg
https://meet.google.com/ecq-dero-sbe
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ