Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ПОИИТУ ПОИИТУ (1 г.) – зимен триместър 2021/2022    English
Факултет по математика и информатика - ПОИИТУ (1 г.) – зимен триместър 2021/2022

Последна актуализация: 06.01.2022 г.

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика


РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ

магистър (1 г.)

Зимен триместър

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат дистанционно.

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

15.01.(събота), 9:00

Педагогика
проф. Галин Цоков

лекции

Google Meet

16.01.(неделя), 9:00

Училищен курс по информатика
проф. Коста Гъров

лекции

Google Meet

22.01.(събота), 9:00

Методика на обучението по информатика и информационни технологии
проф. Коста Гъров

лекции

Google Meet

23.01.(неделя), 9:00

Методика на обучението по информатика и информационни технологии
проф. Коста Гъров

лекции

Google Meet

29.01.(събота), 9:00

Методика на обучението по информатика и информационни технологии
проф. Коста Гъров

лекции

Google Meet

30.01.(неделя), 9:00

Училищен курс по информатика
доц.  Стефка Анева

лабораторни занятия

Google Meet

05.02.(събота), 9:00

Училищен курс по информатика
доц.  Стефка Анева

лабораторни занятия

Google Meet

06.02.(неделя), 9:00

Методика на обучението по информатика и информационни технологии
доц. Стефка Анева

лабораторни занятия

Google Meet

12.02.(събота), 9:00

Методика на обучението по информатика и информационни технологии
доц. Стефка Анева

лабораторни занятия

Google Meet

12.02.(събота), 8:30-10:00

Училищен курс по информатика
проф. Коста Гъров, доц. Стефка Анева

Изпит

Google Meet

13.02.(неделя), 9:00

Методика на обучението по информатика и информационни технологии
доц. Стефка Анева

лабораторни занятия

Google Meet

19.02. (събота). 9:00

ИД: Дигитална компетентност и дигитална креативност
проф. Коста Гъров, гл. ас. д-р Ивелина Велчева

лекции

Google Meet Код в Google Classroom: epjs3sb

20.02. (неделя). 9:00

ИД: Дигитална компетентност и дигитална креативност
проф. Коста Гъров, гл. ас. д-р Ивелина Велчева

лекции

Google Meet Код в Google Classroom: epjs3sb

26.02. (събота). 9:00

ИД: Дигитална компетентност и дигитална креативност
проф. Коста Гъров, гл. ас. д-р Ивелина Велчева

лекции

Google Meet Код в Google Classroom: epjs3sb

27.02.(неделя), 9:00

Хоспитиране
доц. Стефка Анева

лабораторни занятия

Google Meet

5.03. (събота), 9:00

Хоспитиране
доц. Стефка Анева

лабораторни занятия

Google Meet

06.03.(неделя), 9:00

ПЕДАГОГИКА
гл. ас. д-р Росица Иванова

Лекции и упражнения

Google Meet

12.03.(събота), 9:00

ПЕДАГОГИКА
гл. ас. д-р Росица Иванова

Лекции и упражнения

Google Meet

13.03.(неделя), 9:00

ПЕДАГОГИКА
гл. ас. д-р Росица Иванова

Лекции и упражнения

Google Meet

19.03.(събота), 9:00

Компетентностен подход и иновации в образованието
доц. Ст.Анева

лекции

Google Meet

20.03.(неделя), 9:00

Компетентностен подход и иновации в образованието
доц. Ст.Анева

лекции

Google Meet

26.03.(събота), 9:00

Компетентностен подход и иновации в образованието
Гл .ас. Е. Тодорова

лабораторни занятия

Google Meet

27.03.(неделя), 9:00

Компетентностен подход и иновации в образованието
Гл .ас. Е. Тодорова

лабораторни занятия

Google Meet

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ