Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИИТУ (2 г., І курс) – пролетен триместър (2021/2022) ОИИТУ (2 г., І курс) – зимен триместър (2021/2022)    English
Факултет по математика и информатика - ОИИТУ (2 г., І курс) – зимен триместър (2021/2022)

Последна актуализация: 06.01.2022 г.

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика


РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ

магистър (2 г., първа година от обучението)

Зимен триместър

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат дистанционно.

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

15.01.(събота), 9:00

Педагогика
проф. Галин Цоков

лекции

Meet

16.01.(неделя), 9:00

Училищен курс по информатика
проф. Коста Гъров

лекции

Meet

22.01.(събота), 9:00

Методика на обучението по информатика и информационни технологии
проф. Коста Гъров

лекции

Meet

23.01.(неделя), 9:00

Методика на обучението по информатика и информационни технологии
проф. Коста Гъров

лекции

Meet

29.01.(събота), 9:00

Методика на обучението по информатика и информационни технологии
проф. Коста Гъров

лекции

Meet

30.01.(неделя), 9:00

Училищен курс по информатика
доц.  Стефка Анева

лабораторни занятия

Meet

05.02.(събота), 9:00

Училищен курс по информатика
доц.  Стефка Анева

лабораторни занятия

Meet

06.02.(неделя), 9:00

Методика на обучението по информатика и информационни технологии
доц. Стефка Анева

лабораторни занятия

Meet

12.02.(събота), 9:00

Методика на обучението по информатика и информационни технологии
доц. Стефка Анева

лабораторни занятия

Meet

12.02.(събота), 8:30-10:00

Училищен курс по информатика
проф. Коста Гъров, доц. Стефка Анева

Изпит

Meet

13.02.(неделя), 9:00

Методика на обучението по информатика и информационни технологии
доц. Стефка Анева

лабораторни занятия

Meet

19.02. (събота). 9:00

ИД: Дигитална компетентност и дигитална креативност
проф. Коста Гъров, гл. ас. д-р Ивелина Велчева

лекции

Meet Код в Google Classroom: epjs3sb

20.02. (неделя). 9:00

ИД: Дигитална компетентност и дигитална креативност
проф. Коста Гъров, гл. ас. д-р Ивелина Велчева

лекции

Meet Код в Google Classroom: epjs3sb

26.02. (събота). 9:00

ИД: Дигитална компетентност и дигитална креативност
проф. Коста Гъров, гл. ас. д-р Ивелина Велчева

лекции

Meet Код в Google Classroom: epjs3sb

27.02.(неделя), 9:00

Хоспетиране
доц. Стефка Анева

лабораторни занятия

Meet

5.03. (събота), 9:00

Хоспетиране
доц. Стефка Анева

лабораторни занятия

Meet

06.03.(неделя), 9:00

ПЕДАГОГИКА
гл. ас. д-р Росица Иванова

Лекции и упражнения

Meet

12.03.(събота), 9:00

ПЕДАГОГИКА
гл. ас. д-р Росица Иванова

Лекции и упражнения

Meet

13.03.(неделя), 9:00

ПЕДАГОГИКА
гл. ас. д-р Росица Иванова

Лекции и упражнения

Meet

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ