Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ПМ Приложна математика (1 г.) зимен 2021/2022    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика (1 г.) зимен 2021/2022

Последна актуализация: 27.12.2021 г.

 

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

Приложна математика

   (магистри, едногодишен курс)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
08.01.2022 (събота),9:00-17:00

Приложни информационни системи
проф. дмн Снежана Гочева

лекции

 https://classroom.google.com/c/NDMxNjMzMDY0NDY4?cjc=53lt2mb
09.01.2022 (неделя),9:00-17:00

Приложни информационни системи
проф. дмн Снежана Гочева

лабораторни

https://classroom.google.com/c/NDMxNjMzMDY0NDY4?cjc=53lt2mb
15.01.2022 (събота),9:00-17:00 Приложни информационни системи
проф. дмн Снежана Гочева
лекции https://classroom.google.com/c/NDMxNjMzMDY0NDY4?cjc=53lt2mb
16.01.2022 (неделя),9:00-17:00
Приложни информационни системи
проф. дмн Снежана Гочева

лабораторни

https://classroom.google.com/c/NDMxNjMzMDY0NDY4?cjc=53lt2mb

22.01.2022 (събота), 9:00-17:00
Приложни информационни системи
проф. дмн Снежана Гочева

лекции

 https://classroom.google.com/c/NDMxNjMzMDY0NDY4?cjc=53lt2mb
23.01.2022 (неделя), 9:00-17:00
Математически модели в бизнеса и науката
проф. дмн Снежана Христова
лекции

https://classroom.google.com/u/1/c/NDMxNzQxNjMxNjQz

или

Google Class Room Code xrrfdgq

29.01.2022 (събота), 9:00-17:00
Математически модели в бизнеса и науката
проф. дмн Снежана Христова

лабораторни

https://classroom.google.com/u/1/c/NDMxNzQxNjMxNjQz

или

Google Class Room Code xrrfdgq


30.01.2022 (неделя), 9:00-17:00

Математически модели в бизнеса и науката
проф. дмн Снежана Христова

лекции

https://classroom.google.com/u/1/c/NDMxNzQxNjMxNjQz

или

Google Class Room Code xrrfdgq


05.02.2022 (събота), 9:00-17:00
Математически модели в бизнеса и науката
проф. дмн Снежана Христова

лабораторни

https://classroom.google.com/u/1/c/NDMxNzQxNjMxNjQz

или

Google Class Room Code xrrfdgq


06.02.2021 (неделя), 9:00-17:00

Математически модели в бизнеса и науката
проф. дмн Снежана Христова

лекции

https://classroom.google.com/u/1/c/NDMxNzQxNjMxNjQz

или

Google Class Room Code xrrfdgq


12.02.2022 (събота), 9:00-17:00
Избираема дисциплина - Приложен функционален анализ
проф. д-р Боян Златанов

лекции

Google Class Room Code 
mtwtiln
13.02.2022 (неделя), 9:00-17:00
Избираема дисциплина - Приложен функционален анализ
проф. д-р Боян Златанов 
лекции Google Class Room Code 
mtwtiln

19.02.2022 (събота), 9:00-17:00
Избираема дисциплина - Приложен функционален анализ
проф. д-р Боян Златанов
лекции Google Class Room Code 
mtwtiln

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ