Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Tехнология на софтуерното производство и внедряване Tехнология на софтуерното производство и внедряване - Зимен триместър 2021/2022    English
Факултет по математика и информатика - Tехнология на софтуерното производство и внедряване - Зимен триместър 2021/2022
Последна актуализация: 15.2.2022 г.

ПУ „Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

ТЕХНОЛОГИЯ НА СОФТУЕРНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ВНЕДРЯВАНЕ
(магистри, едногодишен курс)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми ще се провеждат дистанционно. Студентите ще получат покана за Google classroom на университетските си имейли.


Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
08.01.(събота)
9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Програмиране за Oracle с PL/SQL
Classroom

Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Classroom
с код: 2pvwzix

 

Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Classroom

 

Когнитивна роботика
Classroom

 

Информационна сигурност
Google classroom с код: 7bjooex

 

Теория на генеративното изкуство
Classroom

 

Приложен функционален анализ
лекции Неприсъствено
09.01.(неделя)
9:00-17:30
лекции Неприсъствено
15.01.(събота)
9:00-17:30
лекции Неприсъствено
16.01.(неделя)
9:00-17:30

Програмно управление на задачи
доц. Тодорка Терзиева
Meet

лекции Неприсъствено
22.01. (събота)
9:00-17:30
Програмно управление на задачи
доц. Тодорка Терзиева
Meet
лекции Неприсъствено
23.01.(неделя)
9:00-17:30
Програмно управление на задачи
доц. Тодорка Терзиева
Meet
лекции Неприсъствено
29.01. (събота)
9:00-17:30
Управление на виртуални машини в облака
проф.д-р Ангел Голев
Meet
лекции Неприсъствено
30.01. (неделя)
9:00-17:30
Управление на виртуални машини в облака
проф.д-р Ангел Голев
Meet
лекции Неприсъствено
05.02. (събота)
9:00-12:45
 Инструменти за оркестрация на услуги
проф.д-р Асен Рахнев
Meet
лекции Неприсъствено
12.02. (събота)
9:00-12:45
 Инструменти за оркестрация на услуги
проф.д-р Асен Рахнев
Meet
лекции Неприсъствено
19.02.( събота)
9:00-17:30

Конфигурация на клъстери от услуги
проф.д-р Ангел Голев
Meet
Достъп до classroom: sfynwvi 

лекции Неприсъствено
26.02.(събота)
9:00-17:30
Конфигурация на клъстери от услуги
проф.д-р Ангел Голев
Meet
Достъп до classroom: sfynwvi 
лекции Неприсъствено
05.03. (събота)
9:00-12:30
Програмно управление на задачи
доц. Тодорка Терзиева
изпит Неприсъствено
06.03.(неделя)
9:00-12:30
Управление на виртуални машини в облака
проф.д-р Ангел Голев
изпит Неприсъствено
12.03. (събота)
9:00

 Инструменти за оркестрация на услуги
проф.д-р Асен Рахнев
 
изпит Неприсъствено
13.03.(неделя)
9:00-12:30

Конфигурация на клъстери от услуги
проф.д-р Ангел Голев

изпит Неприсъствено
20.03(неделя)
9:00-12:00

Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL

изпит

Неприсъствено

 

Юни 2022 Ликвидационни изпити изпит  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ