Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТ - САС, МСП, ГСПИ, СИИ и БИАЕ (2 г., І курс) - зимен триместър 2021/2022    English
Факултет по математика и информатика - СТ - САС, МСП, ГСПИ, СИИ и БИАЕ (2 г., І курс) - зимен триместър 2021/2022
Последна актуализация: 17.12.2021 г.

ПУ „Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – МПС, САС, ГСПИ, СИИ и БИАЕ
(магистри, 2 години – І курс)

 

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми ще се провеждат дистанционно. Студентите ще получат покана за Google classroom на университетските си имейли.

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
08.01.(събота)
9:00-15:15

Дискретна математика
проф. д-р Станимир Стоянов
Meet

лекции Неприсъствено
09.01.(неделя)
9:00-15:15
Дискретна математика
проф. д-р Станимир Стоянов
Meet
лекции Неприсъствено
10.01. (неделя)
9:00-15:15
Дискретна математика
проф. д-р Станимир Стоянов
Meet
лабораторни Неприсъствено
16.01.(неделя)
9:00-15:15
Дискретна математика
проф. д-р Станимир Стоянов
Meet
лабораторни Неприсъствено
22.01. (събота)
9:00-15:15

Практикум Java
доц. д-р Владимир Вълканов
Meet

лабораторни Неприсъствено
23.01.(неделя)
9:00-15:15
Практикум Java
доц. д-р Владимир Вълканов
Meet
лабораторни Неприсъствено
29.01. (събота)
9:00-15:15
Практикум Java
доц. д-р Владимир Вълканов
Meet
лабораторни Неприсъствено
30.01. (неделя)
9:00-15:15
Практикум Java
доц. д-р Владимир Вълканов
Meet
лабораторни Неприсъствено
05.02. (събота)
9:00-15:15

Бази данни
проф. д-р Станимир Стоянов
Classroom

лекции Неприсъствено
06.02. (неделя)
9:00-15:15
Бази данни
проф. д-р Станимир Стоянов
Classroom
лекции Неприсъствено
12.02. (събота)
9:00-15:15
Бази данни
проф. д-р Станимир Стоянов
Classroom
лабораторни Неприсъствено
13.02. (неделя)
9:00-15:15
Бази данни
проф. д-р Станимир Стоянов
Classroom
лабораторни Неприсъствено
19.02.( събота)
9:00-15:15
Бази данни
проф. д-р Станимир Стоянов
Classroom
лабораторни Неприсъствено
20.02. (неделя)
9:00-15:15
Бази данни
проф. д-р Станимир Стоянов
Classroom
лабораторни Неприсъствено
05.03. (събота)
9:00-12:00
Бази данни
изпит Неприсъствено
06.03.(неделя)
9:00-12:00
Дискретна математика изпит Неприсъствено
12.03.(събота)
9:00-12:00

Всички дисциплини

Попр. изпит Неприсъствено
Септември 2022 Всички дисциплини Ликв. изпит  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ