Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТ - ГСПИ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - зимен триместър 2021/2022    English
Факултет по математика и информатика - СТ - ГСПИ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - зимен триместър 2021/2022
Последна актуализация: 17.12.2021 г.

ПУ „Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГСПИ
(магистри, едногодишен курс+2 години – ІІ курс)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми ще се провеждат дистанционно. Студентите ще получат покана за Google classroom на университетските си имейли.


Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
08.01.(събота)
9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Програмиране за Oracle с PL/SQL
Classroom

Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Classroom
с код: 2pvwzix

 

Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Classroom

 

Когнитивна роботика
Classroom

 

Информационна сигурност
Google classroom с код: 7bjooex

 

Теория на генеративното изкуство
Classroom

 

Приложен функционален анализ
лекции Неприсъствено
09.01.(неделя)
9:00-17:30
лекции Неприсъствено
15.01.(събота)
9:00-17:30
лекции Неприсъствено
16.01.(неделя)
 

22.01. (събота)
9:00-17:30
Едностранични приложения
доц.д-р Владимир Вълканов
лекции Неприсъствено
23.01.(неделя)
9:00-17:30
Едностранични приложения
доц.д-р Владимир Вълканов
лекции Неприсъствено
29.01. (събота)
9:00-17:30

Хибридни приложения
доц.д-р Владимир Вълканов

лекции Неприсъствено
30.01. (неделя)
9:00-17:30
Хибридни приложения
доц.д-р Владимир Вълканов
лекции Неприсъствено
05.02. (събота)
9:00-12:45
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни Неприсъствено
12.02. (събота)
9:00-12:45
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни Неприсъствено
19.02.( събота)
9:00-12:45
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни Неприсъствено
26.02.(събота)
9:00-12:45
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни Неприсъствено
12.03. (събота)
9:00

Всички дисциплини
(Хибридни приложения, Едностранични приложения)

изпит Неприсъствено
13.03.(неделя)
9:00-12:30
Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
изпит 547 к.з.
346 к.з.
546 к.з.
446 к.з.
19.03.(събота)
9:00

Защити на проекти
(Практически проект 1)

изпит Неприсъствено
20.03(неделя)
9:00-12:00

(Хибридни приложения, Едностранични приложения)

изпит

Неприсъствено

Юни 2022 Ликвидационни изпити изпит  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ