Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТ - МСП (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - зимен триместър 2021/2022    English
Факултет по математика и информатика - СТ - МСП (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - зимен триместър 2021/2022
Последна актуализация: 26.01.2022 г.

ПУ „Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - МСП
(магистри, едногодишен курс+2 години – ІІ курс)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми ще се провеждат дистанционно. Студентите ще получат покана за Google classroom на университетските си имейли.


Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
08.01.(събота)
9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Програмиране за Oracle с PL/SQL
Classroom

Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Classroom
с код: 2pvwzix

 

Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Classroom

 

Когнитивна роботика
Classroom

 

Информационна сигурност
Google classroom с код: 7bjooex

 

Теория на генеративното изкуство
Classroom

 

Приложен функционален анализ
лекции Неприсъствено
09.01.(неделя)
9:00-17:30
лекции Неприсъствено
15.01.(събота)
9:00-17:30
лекции Неприсъствено
16.01.(неделя)
9:00-17:30
Развойна среда и рамка за Android
доц. д-р Владимир Вълканов 
лекции Неприсъствено
22.01. (събота)
9:00-12:45
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни Неприсъствено
23.01.(неделя)
9:00-17:30
 Развойна среда и рамка за Android
доц. д-р Владимир Вълканов
лекции Неприсъствено
30.01. (неделя)
9:00-17:30
Android – база от данни и RESTful услуги
доц. д-р Владимир Вълканов 
лекции Неприсъствено
05.02. (събота)
9:00-12:45
Android – база от данни и RESTful услуги
доц. д-р Владимир Вълканов  
лекции Неприсъствено
12.02. (събота)
9:00-12:45
Практически проект 1
Преподавателски екип 
лабораторни Неприсъствено
19.02.( събота)
9:00-12:45
Практически проект 1
Преподавателски екип 
лабораторни Неприсъствено
26.02.(събота)
9:00-12:45
Практически проект 1
Преподавателски екип 
лабораторни Неприсъствено
12.03. (събота)
9:00

Всички дисциплини
(Развойна среда и рамка за Android,
Android – база от данни и RESTful услуги) 

изпит Неприсъствено
13.03.(неделя)
9:00-12:30
Защити на проекти
(Практически проект 1) 
изпит Неприсъствено
19.03.(събота)
9:00

Всички дисциплини
(Развойна среда и рамка за Android,
Android – база от данни и RESTful услуги)

изпит Неприсъствено
20.03(неделя)
9:00-12:00

Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL

изпит 547 к.з.
346 к.з.
546 к.з.
446 к.з. 
Юни 2022 Ликвидационни изпити изпит  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ