Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОМУ ОМУ (2 г., І курс) - есенен триместър (2021/2022)    English
Факултет по математика и информатика - ОМУ (2 г., І курс) - есенен триместър (2021/2022)

Последна актуализация: 18.10.2021 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

ОБУЧЕНИЕ ПО MATEMATИKA В УЧИЛИЩЕ
 магистър (2 г.)първа учебна година

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга част дистанционно

На служебната си електронна поща omu.fmi20212022@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите.

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
16.10.2021 (събота)
9:00-17:00

Училищен курс по анализ

Проф. д.п.н В. Милушев
лекции

Дистанционно

Код за Google Classroom: 5j7r6u3

Meet

 
17.10.2021 (неделя)
9:00-17.00

Училищен курс по анализ

Проф. д.п.н В. Милушев
Упражнения

Дистанционно

Код за Google Classroom: 5j7r6u3

Meet

 
23.10.2021 (събота)
     

24.10.2021 г.(неделя)

9:00-16:00

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Доц. д-р Е. Ангелова
лекции

Дистанционно

Код за Google Classroom: e6otkzz 
30.10.2021(събота)
9:00-17:00

Психология

доц. Ю. Янакиев
лекции

Дистанционно

 Meet
31.10.2021(неделя)
9:00-16:00

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Доц. д-р Е. Ангелова
Лаб. занятия

Дистанционно

Код за Google Classroom: e6otkzz 

06.11.2021 (събота)

9:00-17:00

Приобщаващо образование
Проф. Д. Левтерова

лекции

Дистанционно

Meet 
07.11.2021(неделя)
9:00-17:00
Приобщаващо образование
Проф. Д. Левтерова
лекции  

Дистанционно

Meet

13.11.2021(събота)
9:00-16:00

Задължително-избираема дисциплина от група Б
„Нестандартни методи в задачите по елементарна математика“

Проф. д-р П. Рангелова
лекции  

Дистанционно

(студентите ще получат информация на груповата си поща)
14.11.2021(неделя)
9:00-15:00

Задължително-избираема дисциплина от група Б
„Нестандартни методи в задачите по елементарна математика“

Проф. д-р П. Рангелова
Упражнения

Дистанционно

(студентите ще получат информация на груповата си поща) 
20.11.2021(събота)
9:00-17:00

Информационни технологии в управление на образованието 
Доц. д-р Ивайло Старибратов

лекции

Дистанционно

 Classroom 

21.11.2021(неделя)
9:00-16:00
Информационни технологии в управление на образованието 
Доц. д-р Ивайло Старибратов
Упражнения

Дистанционно

Classroom  

27.11.2021(събота)
- - -
28.11.2021(неделя)
- - -
04.12.2021(събота)
9:00-17:00

Психология
доц. Ю. Янакиев,
гл. ас. И. Стоянов

Лекции и упражнения

Дистанционно 

Meet

05.12.2021(неделя)
9:00-17:00
Психология
доц. Ю. Янакиев,
гл. ас. И. Стоянов
Лекции и упражнения

Дистанционно 

Meet

11.12.2021(неделя)
9:00-17:00
Психология
доц. Ю. Янакиев,
гл. ас. И. Стоянов
Лекции и упражнения

Дистанционно 

Meet

12.12.2021(неделя)
- -
18.12.2021(събота)
9:00-12:00

Училищен курс по анализ

Проф. д.п.н В. Милушев
Изпит  

19.12. 2021 г(неделя)

9:00-12:00

Приобщаващо образование

Проф. Д. Левтерова
Изпит  

8.01. 2022 г. (събота)

9:00-12:00

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Доц. д-р Е. Ангелова
Изпит  

9.01. 2022 г. (неделя)

9:00-12:00

Психология
доц. Ю. Янакиев,

гл. ас. И. Стоянов
Изпит  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ