Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТ - САС, МСП, ГСПИ, СИИ и БИАЕ (2 г., І курс) - есенен триместър 2021/2022    English
Факултет по математика и информатика - СТ - САС, МСП, ГСПИ, СИИ и БИАЕ (2 г., І курс) - есенен триместър 2021/2022

Последна актуализация: 12.10.2021 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - САС, МСП, ГСПИ, СИИ + БИАЕ
 (магистри, 2 години - I курс)

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
16.10.2021 (събота)
9:00-17:30
Структури от данни и програмиране
доц. д-р Тодорка Терзиева/гл. ас. д-р Стоян Черешаров
лекции Неприсъствено https://meet.google.com/bbe-hwkp-zhy
e-mail: cheresharov@uni-plovdiv.bg
17.10.2021 (неделя)
9:00-12:15
Структури от данни и програмиране
доц. д-р Тодорка Терзиева/гл. ас. д-р Стоян Черешаров
лекции Неприсъствено https://meet.google.com/bbe-hwkp-zhy
e-mail: cheresharov@uni-plovdiv.bg
17.10.2021 (неделя)
13:30-17:30
Обектно-ориентирано програмиране
проф. д-р Ангел Голев/гл. ас. д-р Стоян Черешаров
лекции Неприсъствено https://meet.google.com/bbe-hwkp-zhy
e-mail: cheresharov@uni-plovdiv.bg
23.10.2021 (събота)
9:00-17:30
Обектно-ориентирано програмиране
проф. д-р Ангел Голев/гл. ас. д-р Стоян Черешаров
лекции Неприсъствено https://meet.google.com/bbe-hwkp-zhy
e-mail: cheresharov@uni-plovdiv.bg
30.10.2021(събота)
9:00-15:00
Структури от данни и програмиране
ас. Кирил Иванов
лабораторни  упражнения Неприсъствено
https://meet.google.com/dwr-bzjf-hzk
31.10.2021(неделя)
9:00-15:00
Структури от данни и програмиране
ас. Кирил Иванов
лабораторни  упражнения Неприсъствено
https://meet.google.com/dwr-bzjf-hzk
06.11.2021 (събота)
9:00-15:00
Структури от данни и програмиране
ас. Кирил Иванов
лабораторни  упражнения Неприсъствено
https://meet.google.com/dwr-bzjf-hzk
07.11.2021(неделя)
9:00-15:00
Структури от данни и програмиране
ас. Кирил Иванов
лабораторни  упражнения Неприсъствено
https://meet.google.com/dwr-bzjf-hzk
13.11.2021(събота)
9:00-15:00
Обектно-ориентирано програмиране
ас. Кирил Иванов
лабораторни  упражнения Неприсъствено
https://meet.google.com/dwr-bzjf-hzk
14.11.2021(неделя)
9:00-15:00
Обектно-ориентирано програмиране
ас. Кирил Иванов
лабораторни  упражнения Неприсъствено
https://meet.google.com/dwr-bzjf-hzk
20.11.2021(събота)
9:00-15:00
Обектно-ориентирано програмиране
ас. Кирил Иванов
лабораторни  упражнения Неприсъствено
https://meet.google.com/dwr-bzjf-hzk
21.11.2021(неделя)
9:00-15:00
Обектно-ориентирано програмиране
ас. Кирил Иванов
лабораторни  упражнения Неприсъствено
https://meet.google.com/dwr-bzjf-hzk
27.11.2021(събота)
9:00-15:45
Операционни системи
проф. д-р Ангел Голев
лекции Google Classroom
28.11.2021(неделя)
9:00-15:45
Операционни системи
проф. д-р Ангел Голев
лекции Google Classroom
04.12.2021(събота)
9:00-14:30
Операционни системи
хон. ас. Росен Христев
лабораторни  упражнения Google Classroom
05.12.2021(неделя)
9:00-14:30
Операционни системи
хон. ас. Росен Христев
лабораторни  упражнения Google Classroom
11.12.2021(неделя)
 9:00
Структури от данни и програмиране Изпит  
12.12.2021(събота)
9:00
Обектно-ориентирано програмиране Изпит  
18.12.2021(неделя)
9:00
Операционни системи Изпит Google Classroom
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ