Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИТНУ ОИТНУ – есенен триместър (2021/2022)    English
Факултет по математика и информатика - ОИТНУ – есенен триместър (2021/2022)

Последна актуализация: 10.10.2021 г.

ПУ “Паисий Хилендарски" 

Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 ГОДИНА

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

магистър (1 г.)

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга дистанционно.

Дата, час

Дисциплина

Вид

Зала

16.10. (събота), 9:00-18:00 Компютърни системи, мрежи и комуникации
Доц.. Г. Стоицов
Лекции Дистанционно
Classroom
Код на курса: mopyxfj
17.10. (неделя), 9:00-18:00 Компютърни системи, мрежи и комуникации
Доц. Г. Стоицов, гл. ас. И. Димитров
Лабораторни занятия Дистанционно
Classroom
Код на курса: mopyxfj
30.10. (събота), 9:00-18:00 Графика и анимация в началното училище
Гл. ас. д-р Иван Димитров
Лекции Дистанционно
Classroom
Код на курса: mopyxfj
31.10. (неделя), 9:00-18:00 Обучение по информационни технологии в началното училище
Доц. Стефка Анева
Лекции Дистанционно
Meet
Google Classroom (студентите ще получат покани на университетските си имейли (@uni-plovdiv.bg)).
06.11. (събота), 9:00-18:00 Обучение по информационни технологии в началното училище
Доц. Стефка Анева
Лекции Дистанционно
Meet
Google Classroom (студентите ще получат покани на университетските си имейли (@uni-plovdiv.bg)).
07.11. (неделя), 9:00-10:30 Компютърни системи, мрежи и комуникации
Доц. Г. Стоицов, гл. ас. И. Димитров
ИЗПИТ  
07.11. (неделя), 11:00-18:00  Графика и анимация в началното училище
Гл. ас. Иван Димитров
Лабораторни занятия Дистанционно
Classroom
Код на курса: mopyxfj
13.11. (събота), 9:00-18:00 Графика и анимация в началното училище
Гл. ас. Иван Димитров
Лабораторни занятия Дистанционно
Classroom
Код на курса: mopyxfj
20.11. (събота), 9:00-18:00 Обучение по информационни технологии в началното училище
Доц. Стефка Анева
Лабораторни занятия Дистанционно
Meet
Google Classroom (студентите ще получат покани на университетските си имейли (@uni-plovdiv.bg)).
21.11. (неделя), 9:00-17:00 Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда доц. Е.Ангелова
Лекции Дистанционно

Код за Google Classroom: wszaudq
27.11. (събота), 09:00-17:00 Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда доц. Е.Ангелова
Лекции и лабораторни занятия Дистанционно

Код за Google Classroom: wszaudq
28.11. (неделя), 9:00-10:30  Графика и анимация в началното училище
Гл. ас. Иван Димитров
ИЗПИТ  
28.11. (неделя), 11:00-18:00 Избираема дисциплина
Доц. Г. Стоицов, гл.ас. И. Димитров
Лекции Дистанционно
Classroom
Код на курса: mopyxfj
4.12. (събота), 10:30-18:00 Избираема дисциплина
Доц. Г. Стоицов, гл.ас. И. Димитров
Лекции Дистанционно
Classroom
Код на курса: mopyxfj
5.12. (неделя), 09:00-16:00 Избираема дисциплина
Доц. Г. Стоицов, гл.ас. И. Димитров
Лекции Дистанционно
Classroom
Код на курса: mopyxfj
11.12. (събота), 9:00-10:30 Обучение по информационни технологии в началното училище
Доц. Стефка Анева
ИЗПИТ  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ